Daan Freeman

wetenschappelijk medewerker, Sector 2 Macro en internationale economie
Photo of Daan Freeman
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publications

April 26, 2023

Nederland gebaat bij internationaal beleid over tariefkosten in waardeketens

Bedrijven hebben te maken met verschillende handelskosten die hun internationale concurrentiepositie beïnvloeden. Naast directe tariefkosten op importen en exporten zijn er ook indirecte tariefkosten die elders in de...

April 26, 2023

Instrumentarium voor waardeketenonderzoek

We introduceren twee nieuwe instrumenten om internationale handel beter te begrijpen. Met de handelskostenindex berekenen we de totale handelskosten van een waardeketen. Met het nieuwe zwaartekrachtmodel, dat ook handel...

April 26, 2023

Fiets zonder schroefjes: het ontrafelen van internationale waardeketens

Een fiets is een product van een internationaal netwerk, een waardeketen. Het CPB heeft recent nieuwe instrumenten ontwikkeld om de effecten van handelsbeleid op zo'n internationale waardeketens te simuleren. Onderzoeker Daan Freeman schrijft erover.

No title
April 17, 2023

National Productivity Board 2022 annual report

The dip in productivity growth in 2020 was followed by a strong recovery in 2021. As in most years, the growth in labour productivity in 2021 is mainly driven by the growth in Total Factor Productivity (TFP)....

April 5, 2023

Snel herstel Nederlandse economie mogelijk te danken aan digitalisering

Nederlandse bedrijven die relatief veel telewerkers in dienst hadden in 2019 behaalden in 2020 een hogere omzetgroei dan bedrijven met minder telewerkers. Digitale verkoopkanalen en veel investeringen in software en IT leken bedrijven geen hogere omzetgroei op te leveren.

No title