Marcel Timmer

onderdirecteur, Directie
Photo of Marcel Timmer
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Marcel Timmer is deputy-director of the CPB Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis since 2019 and professor at the University of Groningen. 

Marcel has worked on a broad range of issues of economic growth, structural change, international trade, productivity and economic measurement. He extensively published in major academic journals, typically based on joyful cooperative work with many colleagues. He has led large-scale international research programs and was a former director of the Groningen Growth and Development Centre (GGDC). He has supervised more than a dozen PhD students over the years and been a consultant and advisor for various organizations including the OECD, the World Bank, Dutch Ministry of Economic Affairs, Japanese Ministry of Economics, Trade and Industry (METI), Asian Development Bank and Statistics Netherlands.

More information on academic endeavors and full cv can be found on his university webpage and in Google scholar.


Publications

February 14, 2024

Nederlandse brievenbusbloemen, uit Kenia

Waarmee verdienen we ons geld in Nederland? Een steeds groter deel wordt verdiend door dienstenactiviteiten, steeds minder door productieactiviteiten. Lees het in de nieuwe CPB-column

No title
November 9, 2023

Groenere toekomst door herijking van Europese begrotingsnormen

Hoe kunnen nieuwe begrotingsregels bij de noodzakelijke energietransitie helpen? Op 16 november zal deze vraag centraal staan tijdens de jaarlijkse CPB-Lecture, die Jeromin Zettelmeyer gaat houden. CPB-directielid Marcel Timmer schetst in een column de dilemma's.

No title
September 28, 2023

Geen bbp-rekenmachine, wel inzicht voor beter innovatiebeleid

"Kan het CPB het bbp-effect van innovatie uitrekenen?" Dat vroeg de beoordelingscommissie van het Nationaal Groeifonds. Nee, dat effect van R&D-investeringen is niet te bepalen via een macromodel. Wat wel kan beschrijft CPB-directielid Marcel Timmer in zijn column.

No title
May 23, 2023

De moeizame loon-prijsdans

De loononderhandelingen tussen werkgevers en werknemers in de private sector zijn als een dans. Maar die dans krijgt recent steeds meer het karakter van een worstelpartij met stakingsacties, lange onderhandelingen en toenemend onbegrip aan beide zijden. Waarom is de onderhandelingsdans zoveel moeizamer vandaag de dag?

No title
March 9, 2023

Huishoudens betalen altijd de rekening

Wie betaalt op de lange termijn de peperdure inflatierekening? Die vraag beantwoordt CPB-directielid Marcel Timmer in zijn column. En dat antwoord is een ontnuchterende macro-economische realiteit.

No title