Nicoleta Ciurila

wetenschappelijk medewerker, Sector 2 Macro en internationale economie
Photo of Nicoleta Ciurila
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publications

December 12, 2023

Hand-to-mouth-huishoudens: een vergelijking tussen Nederland en andere Europese landen

Het aantal Nederlandse huishoudens dat elke maand het hele inkomen uitgeeft en geen liquide vermogen opbouwt (zogeheten hand-to-mouth-huishoudens) is het afgelopen decennium gedaald.

No title
May 31, 2023

Ontwikkelingen op de woningmarkt en financiële risico’s

We concluderen dat huiseigenaren en het financiële stelsel het afgelopen decennium weerbaarder zijn geworden tegen schokken vanuit de woningmarkt, maar dat er kwetsbare groepen zijn....

No title
July 13, 2022

Structural causes of low interest rates

Interest rates have been trending downward since at least 1980s in developed economies, including the euro area. In fact, real rates (the real rate is the interest rate adjusted for inflation) are now at historically low levels.

savings
January 20, 2022

Vermogensongelijkheid: een complex probleem

Hoe kun je vermogensongelijkheid goed berekenen? Dat is een lastige vraag waarmee we niet alleen bij het CPB in Nederland worstelen, maar ook bijvoorbeeld in Frankrijk, stelt CPB-medewerker Nicoleta Ciurila in haar column.

No title
May 4, 2021

Sturen naar vermogen: De vermogensopbouw bezien vanuit de levensloop

De vermogensopbouw van Nederlandse huishoudens is lang niet altijd optimaal. Onder andere het versoepelen van de hypothecaire aflossingseis en een flexibelere vormgeving van het pensioenstelsel zijn beleidsopties die dit kunnen verbeteren.

No title