Ruben van Loon

wetenschappelijk medewerker, Sector 3 Arbeid en kennis
Photo of Ruben van Loon
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publications

September 19, 2023

Raming van het bijstandsvolume in de MEV 2024

Het CPB raamt het gemiddelde aantal bijstandsuitkeringen op 336 duizend in 2023. Dit is een daling van 5 duizend uitkeringen ten opzichte van het gerealiseerde volume in 2022. De daling komt voornamelijk doordat de...