This publication is in Dutch, there is no English translation!
June 16, 2014

Juniraming 2014: economische vooruitzichten 2014 en 2015

Careful continuation of Dutch economic recovery

Press release
The Dutch economy is projected to grow by ¾% this year, and a slight increase in GDP growth up to 1¼% is projected for next year. Inflation will be low in both years. The EMU deficit is expected to reach 2.2% in 2015. This is concluded by CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis in its June projections, published today.

Take a look at the Table 'Main Economic Indicators'.

For this year and the next, the Dutch economy is projected to grow by ¾% and 1¼%, respectively. The economic decline was greater in the first quarter than projected in CPB’s Central Economic Plan 2014 (CEP) published in March, but underlying indicators still point to a slight recovery. The same holds for the development in the type of international trade that is relevant to the Netherlands. The economic growth projections, therefore, are still the same as those in the CEP.

Inflation in the Netherlands, as in the rest of Europe, is low. Employment shows a delayed response to the economic recovery, with unemployment figures slightly decreasing no earlier than next year, from 650,000 to 635,000. Businesses will first utilise all their available capacity before employing new staff.

The government deficit will increase this year to 2.9% of GDP. This is partly due to lower gas profits and because a number of special circumstances of 2013 no longer exist, such as in particular the telecom auction. For next year, the deficit is projected to decrease down to 2.2% of GDP, due to deficit-reducing measures, especially in health care, and because of a further increase in economic growth. In addition, the public financial burden will also increase, particularly due to a change in the tax regulation on pension fund premiums. Furthermore, the EMU debt is projected to increase to nearly 75% by the end of 2015.

Contacts

Edwin van de Haar
Dick Morks

Lees ook bijbehorend persbericht en bekijk de bijbehorende ramingscijfers.

De economie trekt dit jaar wereldwijd voorzichtig aan, ondanks enkele tegenvallers in het eerste kwartaal. Volgend jaar groeit de wereldeconomie nog iets sneller. De belangrijkste neerwaartse risico’s zijn deflatie in het eurogebied en een escalatie van de situatie in Oekraïne. Het herstel in de VS is echter krachtig en ook in Europa staan de meeste signalen op groen. De wereldhandel groeit mee, waarvan Nederland profiteert. Tot slot neemt de ECB onconventionele maatregelen om de lage inflatie tegen te gaan. Wat de invloed hiervan is op de Europese economie zal de komende tijd moeten blijken.

De Nederlandse economie groeit, vooral door een hogere uitvoer, dit en volgend jaar met respectievelijk ¾% en 1¼%. De economische krimp in het eerste kwartaal was groter dan in het Centraal Economisch Plan 2014 werd voorzien, maar onderliggend wijzen de meeste indicatoren nog steeds op een voorzichtig herstel. De raming voor de economische groei is dan ook niet aangepast ten opzichte van het CEP. Net als in de rest van Europa is de inflatie in Nederland laag. Het risico op deflatie blijft aanwezig, maar de ECB heeft een krachtig signaal afgegeven dat zij bereid is tot onconventioneel beleid om verdere daling van de inflatie tegen te gaan. De arbeidsmarkt reageert vertraagd op het economische herstel, waardoor pas volgend jaar de werkloosheid licht daalt. Bedrijven gaan eerst de al aanwezige productiecapaciteit beter benutten voordat ze extra mensen aannemen.

Het overheidstekort loopt dit jaar op tot 2,9% bbp. Dit komt enerzijds door het wegvallen van enkele bijzondere factoren in 2013 en anderzijds door lagere aardgasbaten. Volgend jaar daalt het overheidstekort naar 2,2% bbp door tekortreducerende maatregelen, vooral bij de zorg, en doordat de economische groei verder aantrekt. Daarnaast nemen de collectieve lasten toe, vooral door de verhuurdersheffing en de versobering van de fiscale regels voor de pensioenpremies. De EMU-schuld loopt beduidend minder hard op dan in voorgaande jaren, tot bijna 75% eind volgend jaar.

Contacts

Edwin van de Haar
Frank van Es
Johannes Hers
Wim Suyker