16 juni 2014

Kortetermijnraming juni 2014

De Nederlandse economie groeit dit jaar met ¾%. Volgend jaar is naar verwachting sprake van een licht aantrekkende groei van het bbp naar 1¼%. De inflatie is dit en volgend jaar laag. Het begrotingstekort (EMU-tekort) komt in 2015 naar verwachting uit op 2,2%. Dit is de tweede raming gemaakt in 2014.

Conclusies

Lees het bijbehorende persbericht.

Kerngegevenstabel 2012-2015, Juni 2014

Internationale economie
  2012 2013 2014 2015
Relevante wereldhandel (%)

0,7

1,7

3 1/2

5

Concurrentenprijs (%)

4,1

-2,0

-1

3/4

Olieprijs (Brent, niveau
in dollars per vat)

111,7

108,7

108

108

Eurokoers (dollar per euro)

1,28

1,33

1,38

1,38

Lange rente Nederland
(niveau in %)

1,9

2,0

1,9

2,0

Volume bbp en bestedingen
  2012 2013 2014 2015
Bruto binnenlands product
(bbp, economische groei, %)

-1,2

-0,9

3/4

1 1/4

Consumptie huishoudens (%)

-1,6

-2,1

-1/4

3/4

Consumptie overheid (%)

-0,7

-0,9

-1/4

0

Investeringen
(inclusief voorraden, %)

-2,7

-6,2

4 3/4

2 1/4

Uitvoer van goederen
en diensten (%)

3,2

1,4

3

4

Invoer van goederen
en diensten (%)

3,3

-0,2

3 1/4

3 1/2

Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
  2012 2013 2014 2015
Prijs bruto binnenlands product
(%)

1,3

1,7

1/2

1 1/4

Uitvoerprijs binnenslands
geproduceerde goederen
(exlusief energie, %)

1,7

0,6

-1/2

3/4

Prijs goedereninvoer (%)

2,7

-1,7

-1 1/4

3/4

Nationale Consumentenprijs-
index (CPI, %)

2,5

2,5

1 1/4

1 1/2

Contractloon marktsector (%)

1,6

1,5

1 1/4

1 3/4

Koopkracht, statisch, mediaan,
alle huishoudens (%)

-2,1

-1,2

1 1/2

1/4

Arbeidsmarkt
  2012 2013 2014 2015
Beroepsbevolking (%)

1,5

0,8

-1/2

1/4

Werkzame beroepsbevolking
(%)

0,6

-0,7

-1

1/2

Werkloze beroepsbevolking
(in duizend personen)

469

600

650

635

Werkloze beroepsbevolking
(niveau in % beroepsbevolking)

5,3

6,7

7 1/4

7 1/4

Marktsector (toelichting/begrippen)
  2012 2013 2014 2015
Productie (%)

-1,9

-1,3

1 1/2

1 3/4

Arbeidsproductiviteit
(in arbeidsjaren, %)

-1,7

-0,3

1 3/4

1 1/4

Werkgelegenheid
(in arbeidsjaren, %)

-0,2

-1,0

-1/4

1/2

Loonvoet (%)

1,7

2,4

3 1/4

1 1/2

Arbeidsinkomensquote
(niveau in %)

80,5

81,1

82

81 1/2

Overig
  2012 2013 2014 2015
Individuele spaarquote (niveau
in % beschikbaar inkomen)

-2,0

-1,0

-1/2

0

Saldo lopende rekening
(niveau in % bbp)

7,7

9,6

9 1/4

10 1/4

Collectieve sector (toelichting/begrippen)
  2012 2013 2014 2015
EMU-saldo (% bbp)

-4,1

-2,5

-2,9

-2,2

EMU-schuld (ultimo jaar, % bbp)

71,3

73,3

74,6

74,9

Collectieve lasten (% bbp)

39,0

39,7

40,8

40,3

Aanvullende kerngegevens 2012-2015

Investeringen en uitvoer
  2012 2013 2014 2015
Bruto investeringen
bedrijvensector
(exclusief woningen %)

-2,9

-4,4

7

5

Investeringen bedrijven
in woningen (%)

-8,2

-6,5

3

3 1/2

Uitvoer van binnenslands
gepoduceerde goederen
(exclusief energie, %)

0,7

-2,5

5

4 1/2

Wederuitvoer goederen
(exclusief energie, %)

3,0

2,8

4 1/2

4 1/2

Prijzen,overheid en HICP (toelichting/begrippen)
  2012 2013 2014 2015
Geharmoniseeerde consumenten-
prijsindex (HICP, %)

2,8

2,6

1/2

1

Afgeleide inflatie (CPI, %)

2,1

1,3

3/4

1 1/4

Loonvoet sector overheid (%)

1,7

1,4

1 1/2

2

Prijs overheidsconsumptie,
beloning werknemers (%)

1,5

1,4

1

1 3/4

Prijs overheidsconsumptie,
netto materieel (IMOC, %)

2,5

1,4

1 1/2

1 1/4

Prijs intermediair verbruik (%)

2,5

1,1

1

1 3/4

Prijs bruto overheids-
investeringen (IBOI, %)

1,2

1,2

3/4

1 1/4

Prijs nationale bestedingen (%)

1,8

1,4

3/4

1

Prijs toegevoegde waarde
marktsector (%)

1,7

1,9

1/4

1/2

Diverse kerngegevens (in niveaus) (toelichting/begrippen)
  2012 2013 2014 2015
Bruto binnenlands product
(bbp, in miljarden euro's)

599,3

604,1

611

628

Bevolking
(in duizenden personen)

16754

16802

16850

16895

Beroepsbevolking
(in duizenden personen)

8878

8946

8905

8935

Werkloze beroepsbevolking
nationale definitie
(in duizenden personen)

507

656

690

680

Werkloze beroepsbevolking
nationale definitie
(niveau in % beroepsbevolking)

6,4

8,3

8 3/4

8 1/2

Bruto modaal inkomen (euro)

33000

33000

33500

34500

Economische groei in Nederland, 2008-2015

Deze grafiek toont de groei van het Bruto Binnenlands Product in Nederland van 2008 t/m 2015

naar boven 

Gerelateerde publicatie

naar boven

Contactpersonen

Frank van Es
Johannes Hers
Wim Suyker