This publication is in Dutch, there is no English translation!
July 11, 2014

Vervolgrapportage decentralisaties in het sociaal domein

Het CPB heeft eerder een globale inventarisatie gemaakt van de kansen en risico’s van de drie grote decentralisaties uit het Regeerakkoord. In deze vervolgrapportage wordt meer en detail ingegaan op de (beleids)instrumenten waarmee de risico’s van de decentralisaties kunnen worden beheerst of weggenomen en de kansen optimaal kunnen worden benut.
No title

Lees ook het bijbehorende persbericht en de CPB Notitie 'Decentralisaties in het sociaal domein' (september 2013).

Deze vervolgrapportage biedt waar mogelijk een nadere kwantitatieve onderbouwing van de eerder geïnventariseerde kansen en risico’s.

Authors

Wouter Vermeulen
Remco van Eijkel
Kenny Martens
Ruud Okker

Read more about