This document is in Dutch, there is no English translation.
October 29, 2014

Discussiebijdrage t.b.v. ‘IBO Zelfstandigen zonder personeel’

Het kabinet laat een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar zzp’ers uitvoeren, waarin zowel de groei van het aantal zzp’ers als de gevolgen daarvan voor de economie worden beschreven en ontleed.
Main image

Het IBO “... streeft ernaar om de analyse, inventarisatie en beleidsopties beschikbaar te maken voor een publieke discussie over de betekenis van zzp’ers voor de werking van de arbeidsmarkt, hun inkomens- en vermogensposities, de voor- en nadelen van hun fiscale behandeling, de verhouding tot andere groepen werkenden en de aansluiting van het stelsel van sociale voorzieningen en verzekeringen.” (Miljoenennota 2015 )

De voorzitter van de werkgroep heeft het CPB verzocht om actief deel te nemen aan de IBO en daarnaast een bijdrage te leveren in de vorm van een ‘position paper’. De onderstaande discussiebijdrage kan gezien worden als een eerste stap in de richting van de definitieve position paper, dat tezamen met het IBO-rapport zal worden gepubliceerd. Deze discussiebijdrage is een publicatie van alleen het CPB en weerspiegelt op geen enkele wijze de visie van de IBO-werkgroep.

Contacts

Nicole Bosch Read more
Marloes de Graaf-Zijl Read more
Daniel van Vuuren Read more

Read more about