This publication is in Dutch, there is no English translation!
December 3, 2014

Investeringen in persoonlijke ontwikkeling verbeteren sociaaleconomische uitkomsten

In het onderwijs is te weinig aandacht voor de persoonlijke, niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Persoonlijkheid en motivatie zijn belangrijke voorspellers van sociaaleconomische uitkomsten, zoals de kans op een baan, het loon dat iemand verdient en het aantal jaren dat wordt geïnvesteerd in onderwijs.

Lees ook het persbericht en het bijbehorende OESO-rapport.

Persoonlijkheid en motivatie zijn belangrijke voorspellers van sociaaleconomische uitkomsten, zoals de kans op een baan, het loon dat iemand verdient en het aantal jaren dat wordt geïnvesteerd in onderwijs. Het is daarom verrassend dat persoonlijke ontwikkeling van leerlingen op dit moment nauwelijks aandacht krijgt wanneer het gaat om het voorkomen en repareren van achterstanden van kinderen. In deze CPB Policy Brief laten we zien dat persoonlijkheid en motivatie ertoe doen in het verklaren van uiteenlopende verschillen in sociaaleconomische uitkomsten, dat er in iemands persoonlijkheid geïnvesteerd kan worden vanaf vroege leeftijd en dat er gedurende een vrij lange periode ontwikkeling mogelijk is. Op basis van interventieprogramma’s, die kinderen op achterstand proberen te laten aansluiten, blijkt dat werken aan persoonlijke ontwikkeling grote opbrengsten heeft, terwijl cognitieve vaardigheden nauwelijks lijken te verbeteren. Het ligt dus voor de hand om naast de cognitieve ontwikkeling van leerlingen ook de niet-cognitieve ontwikkeling (in de vorm van persoonlijkheid en motivatie) in beeld te brengen. Versterkingen van het onderwijs op dit terrein moeten als integraal onderdeel van het schoolcurriculum worden gezien.

Authors

Bas ter Weel
Lex Borghans
Ron Diris

Read more about