December 17, 2014

Wetenschappelijke CPB-Publicaties 2014

Dit is het overzicht van de wetenschappelijke output van de vijf sectoren en de directie van het CPB in 2014. Het overzicht is opgesteld aan de hand van de informatie die begin januari is geleverd.

Er zijn 26 publicaties in 2014. In totaal zijn er 26,25 punten behaald. De doelstelling van de directie is 5 punten per sector per jaar en dat is zowel gemiddeld als door (bijna) alle sectoren gehaald.

De puntentelling is als volgt: 1,5 voor A, 1,0 voor B en 0,75 voor C-tijdschriften. Boekbijdrages zijn als volgt: 0,75 voor een A en 0,5 voor een B-uitgever. De lijst die is aangehouden is de RESAM-lijst die een breed overzicht geeft van verschillende rankings zoals op Nederlandse universiteiten wordt gehanteerd.

De som der delen is met 31 punten groter dan het totaal (4,75 punten), omdat er niet wordt gewogen naar auteurs (zie Tabel 2). Een publicatie telt dus volledig bij twee sectoren mee als er auteurs van beide sectoren samen hebben gewerkt aan een publicatie, maar niet bij het totaal.