This publication is in Dutch, there is no English translation!
April 26, 2015

Marginale druk en participatiebelasting per huishoudtype in 2015

Dit CPB Achtergronddocument bevat een toelichting en aanvulling op het hoofdstuk ‘Fiscaal beleid en de uitruil tussen arbeidsparticipatie en gelijkheid’ uit CPB Boek 16 'Kansrijk Arbeidsmarktbeleid'.
No title

Lees ook het CPB Boek 'Kansrijk arbeidsmarktbeleid' en het bijbehorende persbericht.

In aanvulling op de Kansrijk Arbeidsmarktbeleid studie, wordt in dit achtergronddocument de marginale druk  en participatiebelasting voor acht subcategorieën gepresenteerd: alleenstaanden, alleenverdieners, meestverdieners en minstverdieners, en dan voor iedere groep met en zonder kinderen. Daarnaast wordt voor de afzonderlijke categorieën ook de decompositie naar regelingen weergegeven. Tot slot is een internationale vergelijking van de marginale druk en participatiebelasting opgenomen, waarin ook de verschillen met de berekeningswijze van de OESO worden toegelicht.

De marginale druk van alleenstaanden en alleenverdieners (zowel met als zonder kinderen) is relatief hoog in vergelijking met andere huishoudtypen, met name aan de onderkant van de inkomensverdeling. Verder blijkt uit de internationale vergelijking dat de marginale druk van alleenstaanden zonder kinderen en alleenverdieners (met en zonder kinderen) relatief hoog is ten opzichte van de andere landen. Het verlies van (aanvullende) bijstand zorgt voor een relatief hoge participatiebelasting bij alleenstaanden en alleenverdieners (met en zonder kinderen). Doordat de bijstand internationaal gezien relatief hoog is ten opzichte van het netto loon, is de participatiebelasting in Nederland internationaal gezien relatief hoog.

Authors

Arjen Quist

Read more about