This document is in Dutch, there is no English translation.
June 5, 2015

CPB Risicorapportage Financiële Markten 2015

In zijn jaarlijkse risicorapportage besteedt het CPB extra aandacht aan de pensioen- en de verzekeringssector. Ook wijst het CPB op de risico’s die zijn verbonden aan de onvolledigheid van het Europese institutionele raamwerk voor banken en langdurig ruim monetair beleid en besteedt het aandacht aan de privatisering van banken en verzekeraars.
Main image

Lees ook het bijbehorende persbericht.

In 2012 heeft het CPB hierover voor het eerst aan de Tweede Kamer gerapporteerd.

De bevindingen met betrekking tot de ontwikkelingen van de financiële markten, zoals weergegeven in het Centraal Economisch Plan (CEP) van 2015, vormen voor wat betreft het CPB-deel het uitgangspunt. De analyse beperkt zich tot een beschrijving van de belangrijkste risico’s voor de Nederlandse economie.

Contacts

Sophie Kramer Read more
Sander van Veldhuizen Read more

Read more about