Kopafbeelding publicaties CPB

CPB Risicorapportage Financiële Markten 2015

CPB Notitie, 5 juni 2015

De Tweede Kamer heeft, als vervolg op de aanbevelingen van de Commissie De Wit, het CPB en DNB verzocht om minimaal één keer per jaar een rapportage te maken over de internationale en nationale macro-economische ontwikkelingen in samenhang met ontwikkelingen in de financiële sector.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

In 2012 heeft het CPB hierover voor het eerst aan de Tweede Kamer gerapporteerd.

De bevindingen met betrekking tot de ontwikkelingen van de financiële markten, zoals weergegeven in het Centraal Economisch Plan (CEP) van 2015, vormen voor wat betreft het CPB-deel het uitgangspunt. De analyse beperkt zich tot een beschrijving van de belangrijkste risico’s voor de Nederlandse economie.

Deel deze pagina