This document is in Dutch, there is no English translation.
June 10, 2015

Juniraming 2015: economische vooruitzichten 2015 en 2016

The recovery of the Dutch economy is continuing; GDP is projected to grow by 2.0% this year and by 2.1% in 2016. This positive image is in line with developments elsewhere in Europe, with growth figures for the Netherlands at the upper end of the range. Inflation will rise again next year, by 1.2%.

Lees het bijbehorende persbericht, bekijk de bijbehorende ramingscijfers en lees het bijbehorende CPB Achtergronddocument. De data van de figuren in de publicatie is hier te downloaden (.xls).

De uitvoer profiteert van de groei van de relevante wereldhandel en de depreciatie van de euro. In 2015 en 2016 trekken de consumptie van huishoudens en de investeringen van bedrijven aan. De raming voor de economische groei voor dit en volgend jaar is daarmee opwaarts aangepast ten opzichte van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2015, als gevolg van positieve realisaties over de laatste kwartalen.

De werkgelegenheid neemt dit en volgend jaar toe in het kielzog van de aantrekkende economie. De werkloosheid daalt naar 7,0% dit jaar en tot 6,7% volgend jaar. De inflatie (hicp) in Nederland is evenals in de rest van Europa laag, maar neemt de laatste maanden toe door stijgende olieprijzen en een lagere koers van de euro ten opzichte van de dollar. Op basis daarvan is de raming voor dit jaar opwaarts bijgesteld naar 0,2%. Volgend jaar komt de inflatie uit op 1,2%.

Het overheidstekort neemt dit jaar af tot 1,9% bbp en volgend jaar tot 0,8% bbp. Het voortgaande economische herstel heeft een positief effect op de belastinginkomsten en een neerwaarts effect op de werkloosheidsuitgaven. De lage renteta¬rieven drukken de rente-uitgaven van de overheid. Deze drukkende factoren worden deels geneutraliseerd door afnemende aardgasbaten. Volgend jaar vermindert een incidentele factor tijdelijk het overheidstekort met 0,3% bbp omdat dan de Nederlandse korting op de EU-afdracht binnenkomt.

Contacts

Foto Debby Lanser
Debby Lanser +31 6 29419089 Read more
Johannes Hers Read more
Frank van Es Read more

Read more about