10 juni 2015

Herstel Nederlandse economie zet door

Het herstel van de Nederlandse economie zet door. Dit jaar groeit het bbp met 2,0% en volgend jaar met 2,1%. Dit positieve beeld is in lijn met de ontwikkelingen elders in Europa, waarbij de groeicijfers van Nederland aan de bovenkant van de bandbreedte zitten. De inflatie neemt volgend jaar weer toe met 1,2%.

De werkloosheid daalt naar 7,0% dit jaar en 6,7% in 2016. Het begrotingstekort (EMU-tekort) komt in 2016 naar verwachting uit op 0,8%.

Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in de juni-raming, die vandaag is gepubliceerd. Bekijk de bijbehorende ramingscijfers.

De Nederlandse economie groeit dit en volgend jaar met respectievelijk 2,0% en 2,1%. Alle bestedingscategorieën dragen bij aan het herstel. De relevante wereldhandel groeit met 4,0% in 2015 en met 5,2% in 2016. Deze versnelling past in het beeld van aanhoudend herstel en gaat gepaard met een versnelling van de uitvoer. In 2015 trekken ook de consumptie van huishoudens en de investeringen van bedrijven aan. De raming voor de economische groei voor dit en volgend jaar is daarmee opwaarts aangepast ten opzichte van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2015, als gevolg van de positieve realisaties in de laatste kwartalen.

In het kielzog van de aantrekkende economie neemt de werkgelegenheid dit en volgend jaar toe. In de marktsector groeit de werkgelegenheid in 2015 met 0,9% en in 2016 met 1,5%. De werkloosheid daalt naar 625.000 dit jaar en 600.000 personen volgend jaar. De inflatie (hicp) in Nederland is evenals in de rest van Europa laag, maar neemt de laatste maanden toe door stijgende olieprijzen en een lagere koers van de euro ten opzichte van de dollar. Op basis daarvan is de raming voor dit jaar opwaarts bijgesteld naar 0,2%. Volgend jaar komt de inflatie uit op 1,2%.

Het overheidstekort neemt dit jaar af tot 1,9% bbp en volgend jaar tot 0,8% bbp. Het voortgaande economische herstel heeft een positief effect op de belastinginkomsten, terwijl er minder uitgaven zijn voor werkloosheidsuitkeringen. De lage rentetarieven drukken de rente-uitgaven van de overheid. Deze drukkende factoren worden deels geneutraliseerd door afnemende aardgasbaten. Een hogere rente en lagere gasbaten vormen dit en volgend jaar een negatief risico voor het EMU-saldo. Volgend jaar wordt het overheidstekort met 0,3% bbp verminderd door een incidentele korting op de Nederlandse afdracht aan de Europese Unie. De afstand ten opzichte van het EMU-saldo, zoals afgesproken in het Regeerakkoord, is onderliggend derhalve aanzienlijk kleiner dan de huidige raming suggereert.