This document is in Dutch, there is no English translation.
March 17, 2016

Risicoverevening in de Zorgverzekeringswet: nieuwe uitdagingen voor de toekomst

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal partijen verzocht om een ‘position paper’ te schrijven over de toekomst van de risicoverevening. Deze CPB Notitie bevat het position paper van het CPB.
Main image

Het CPB identificeert daarin een aantal nieuwe uitdagingen voor de toekomst:

  1. Probeer meer inzicht te krijgen in het precieze doel van de risicoverevening
  2. Leg prioriteit bij nieuwe zorgvormen in de Zvw, zoals de GGZ en de wijkverpleging.
  3. Evalueer de effectiviteit van beïnvloedbare risicofactoren in de huidige risicoverevening.
  4. Onderzoek wat de gevolgen kunnen zijn van over- of ondercompensatie van (on)gezonde verzekerden? 
  5. Onderzoek of het mogelijk is om ook gedragsreacties van actoren mee te nemen bij de ontwikkeling van de risicoverevening.

Contacts

Foto Rob Aalbers
Rob Aalbers +31 6 21704716 Read more
Michiel Bijlsma Read more
Foto Rudy Douven
Rudy Douven +31 6 15589095 Read more

Read more about