Rob Aalbers

sectorhoofd, Sector 4 Marktordening
Employee image
+31 6 21704716 R.F.T.Aalbers@cpb.nl
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

  • MSc in Econometrics, Tilburg University: 1990
  • MSc in Economics, London School of Economics and Political Science: 1991
  • PhD in Economics, Tilburg University: 1999


Publications

November 22, 2018

Opnieuw invoeren zorgprofielen VV 1-3

De SP heeft het CPB verzocht om de budgettaire effecten te bepalen van het opnieuw invoeren van de zorgprofielen 1 tot en met 3 voor verpleging en verzorging (ZP VV 1-3) in de Wet langdurige zorg (Wlz)....

September 3, 2018

Toelichting raming zorguitgaven voor mlt en houdbaarheid

Het CPB heeft op verzoek van het ministerie van Financiën een notitie geschreven waarin de systematiek van de middellangetermijnverkenning (mlt) om de stijging van de zorguitgaven te bepalen vergeleken wordt met de...

July 10, 2018

Analyse actieprogramma ‘Werken in de Zorg’

Het CPB heeft op verzoek van PVV, GroenLinks, SP, PvdA, 50PLUS, DENK, SGP en FVD het actieprogramma ‘Werken in de zorg’ geanalyseerd. Naast de budgettaire effecten komen ook de programma-effecten (het effect op de...

November 27, 2017

Discontovoet onderwijs

Het Kabinet heeft de werkgroep Discontovoet 2015 gevraagd advies te geven over de hoogte en systematiek van de te hanteren lange termijn discontovoet. Deze discontovoet wordt onder andere gebruikt in maatschappelijke...

October 18, 2017

Toelichting middellangetermijn (mlt)-raming voor de Wmo / jeugd

Deze CPB Notitie geeft een nadere toelichting op de totstandkoming en methodiek van de middellangetermijn (mlt)-raming voor de Wmo/jeugd en de interpretatie van de uitkomsten....