Rob Aalbers

sectorhoofd, Sector 4 Marktordening
Employee image
+31 6 21704716 R.F.T.Aalbers@cpb.nl
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

  • MSc in Econometrics, Tilburg University: 1990
  • MSc in Economics, London School of Economics and Political Science: 1991
  • PhD in Economics, Tilburg University: 1999


Publications

May 27, 2021

Brave new data – Databeleid in een imperfecte wereld

Data vormen een steeds belangrijker onderdeel van de economie en bieden kansen om maatschappelijke uitdagingen op te lossen. De markt voor data werkt echter niet goed doordat keuzes van individuele consumenten en...

Image for Brave new data – Databeleid in een imperfecte wereld
June 9, 2020

Betere risicospreiding van eigen bijdragen in de verpleeghuiszorg

Door naast het pensioeninkomen en financieel vermogen ook de overwaarde uit het huis vanaf de eerste dag mee te nemen bij het bepalen van de eigen bijdrage voor verpleeghuiszorg kan de overheid het financieel risico van...

Image for Betere risicospreiding van eigen bijdragen in de verpleeghuiszorg
June 9, 2020

Eigen bijdragen in de verpleeghuiszorg

In de publicatie ‘Betere risicospreiding van eigen bijdragen in de verpleeghuiszorg’ (Wouterse et al., 2020) beschrijven we de welvaartseffecten van de eigen betalingen in de intramurale langdurige zorg over de...

November 22, 2018

Opnieuw invoeren zorgprofielen VV 1-3

De SP heeft het CPB verzocht om de budgettaire effecten te bepalen van het opnieuw invoeren van de zorgprofielen 1 tot en met 3 voor verpleging en verzorging (ZP VV 1-3) in de Wet langdurige zorg (Wlz)....

September 3, 2018

Toelichting raming zorguitgaven voor mlt en houdbaarheid

Het CPB heeft op verzoek van het ministerie van Financiën een notitie geschreven waarin de systematiek van de middellangetermijnverkenning (mlt) om de stijging van de zorguitgaven te bepalen vergeleken wordt met de...