This document is in Dutch, there is no English translation.
June 9, 2020

Betere risicospreiding van eigen bijdragen in de verpleeghuiszorg

Door naast het pensioeninkomen en financieel vermogen ook de overwaarde uit het huis vanaf de eerste dag mee te nemen bij het bepalen van de eigen bijdrage voor verpleeghuiszorg kan de overheid het financieel risico van de eigen bijdragen beter spreiden. De kans dat een oudere een hele hoge eigen bijdrage moet betalen voor deze zorg neemt daardoor af. Dit kan zonder dat het de overheid extra geld kost. Dat staat in het zojuist gepubliceerde onderzoek ‘Betere risicospreiding van eigen bijdragen in de verpleeghuiszorg’ van het Centraal Planbureau (CPB) en Netspar waarbij de stapeling van eigen bijdragen als gevolg van een langdurig verblijf in het verpleeghuis is onderzocht.
Main image

Auteurs: Rob Aalbers (CPB,) Bram Wouterse (Erasmus School of Health Policy & Management) en Arjen Hussem (PGGM) .

This document is in Dutch, there is no English translation.
June 9, 2020

Eigen bijdragen in de verpleeghuiszorg

In de publicatie ‘Betere risicospreiding van eigen bijdragen in de verpleeghuiszorg’ (Wouterse et al., 2020) beschrijven we de welvaartseffecten van de eigen betalingen in de intramurale langdurige zorg over de levensloop voor verschillende inkomensgroepen. Het gaat hier om zorg in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). In dit achtergronddocument gaan we in op de daarvoor gebruikte analyses.

Deze analyses maken gebruik van het levensmodel beschreven in Wouterse et al., 2019. Dit model wordt kort besproken in hoofdstuk 2. Ook komen daar de aanpassingen van het model aan bod die voor de analyses zijn gebruikt aan bod. In hoofdstuk 3 gaan we in op de verschillende varianten. In hoofdstuk 4 beschrijven we de berekening van de voorbeelden die in de publicatie worden behandeld.

Auteurs: Rob Aalbers (CPB,) Bram Wouterse (Erasmus School of Health Policy & Management) en Arjen Hussem (PGGM)

Contacts

Foto Rob Aalbers
Rob Aalbers +31 6 21704716 Read more

Contacts

Foto Rob Aalbers
Rob Aalbers +31 6 21704716 Read more

Read more about