This publication is in Dutch, there is no English translation!
October 13, 2022

Zorguitgaven, ons een zorg?

Een nieuwe raming van het CPB van de zorguitgaven laat zien dat de collectieve zorguitgaven tussen 2020 en 2060 zullen toenemen van 10 naar ruim 18 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Een dergelijke stijging wordt door velen als een probleem gezien. In deze publicatie gaat het CPB dieper in op de ontwikkeling van de zorguitgaven en schetst beknopt een drietal denkrichtingen over hoe om te gaan met die ontwikkeling en de mogelijke effecten van deze opties. De nadruk ligt op het formuleren van de juiste vragen en het formuleren van een denkkader.
No title

Read more about