This document is in Dutch, there is no English translation.
November 15, 2016

Schatting marktconforme huur

Huishoudens met een te hoog inkomen voor een sociale huurwoning zijn aangewezen op het vrije huursegment als ze geen koopwoning kunnen of willen kopen. Dit is financieel onaantrekkelijk, want de vrije huursector is het enige deel van woningmarkt waar de overheid geen financiële ondersteuning biedt. Mede hierdoor woont slechts vijf procent van de Nederlandse huishoudens in het vrije huursegment. De omvang kan worden vergroot door de subsidieverschillen voor koopwoningen, sociale huurwoningen en vrije huurwoningen te verkleinen. Om het commerciële aanbod van goedkopere huurwoningen te stimuleren, kan daarnaast worden overwogen om commerciële verhuurders uit te sluiten van de verhuurderheffing en nieuwe huurcontracten van commerciële verhuurders te liberaliseren.

Lees ook de CPB Policy Brief.

Huishoudens in de huurmarkt kunnen in aanmerking komen voor een expliciete subsidie in de vorm van huurtoeslag. Daarnaast liggen de huren in het gereguleerde huursegment gemiddeld onder de marktconforme huur. Dit verschil is een impliciete subsidie van huurders in het gereguleerde segment. Deze impliciete subsidie wordt deels veroorzaakt door de prijsregulering van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) en deels doordat woningcorporaties geen winstdoelstelling hebben. Om de omvang van de impliciete subsidie te bepalen is een schatting nodig van de marktconforme huur, zodat deze kan worden vergeleken met de werkelijke huur. In dit achtergronddocument wordt toegelicht hoe de marktconforme huur van woningen in het gereguleerde segment is geschat.

Contacts

Foto Jan Möhlmann
Jan Möhlmann +31 6 50632710 Read more
Stefan Groot Read more