This publication is in Dutch, there is no English translation!
November 15, 2016

Schatting marktconforme huur

In de CPB Policy Brief over de positie van de middeninkomens op de woningmarkt (CPB, 2016) spelen subsidies in de verschillende segmenten van de woningmarkt een belangrijke rol als verklaring van de omvang van deze segmenten.

Lees ook de CPB Policy Brief.

Huishoudens in de huurmarkt kunnen in aanmerking komen voor een expliciete subsidie in de vorm van huurtoeslag. Daarnaast liggen de huren in het gereguleerde huursegment gemiddeld onder de marktconforme huur. Dit verschil is een impliciete subsidie van huurders in het gereguleerde segment. Deze impliciete subsidie wordt deels veroorzaakt door de prijsregulering van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) en deels doordat woningcorporaties geen winstdoelstelling hebben. Om de omvang van de impliciete subsidie te bepalen is een schatting nodig van de marktconforme huur, zodat deze kan worden vergeleken met de werkelijke huur. In dit achtergronddocument wordt toegelicht hoe de marktconforme huur van woningen in het gereguleerde segment is geschat.

Authors

Stefan Groot