This publication is in Dutch, there is no English translation!
December 22, 2016

Literatuurstudie ‘Effectiviteit van place-based beleid’

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu werken in de interdepartementale werkgroep ‘Agenda Stad’ samen aan kennisontwikkeling over de economie van stedelijke regio’s. Op het verzoek van deze werkgroep heeft het CPB een literatuurstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor de Rijksoverheid om met gebiedsgericht beleid, zogeheten place-based beleid, de lokale en nationale economie te bevorderen.

Deze literatuurstudie biedt een breed overzicht van de mogelijkheden voor gebiedsgericht beleid op de volgende beleidsterreinen:

  • bedrijvigheid,
  • innovatie,
  • arbeidsmarkt en onderwijs,
  • woningmarkt,
  • infrastructuur,
  • voorzieningen en
  • governance.

Voor elk van de bovenstaande beleidsterreinen is in kaart gebracht welke place-based maatregelen mogelijk zijn. Per maatregel wordt besproken wat er bekend is over de effecten op de lokale en nationale economie. Tot slot formuleert deze studie enkele aanbevelingen voor beleid.

Authors

Raoul van Maarseveen
Thomas van der Pol