This publication is in Dutch, there is no English translation!
Policy seminar

Polinar ‘Een pre-insolventieakkoord – wat is dat? De basisprincipes uit de doeken gedaan’

Donderdag 22 juni 2017 geeft Nico Tollenaar (Resor) een presentatie getiteld ‘Een pre-insolventieakkoord – wat is dat? De basisprincipes uit de doeken gedaan’

Date
June 22, 2017
Time
00:00
Location
CPB-kantoor, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag, Seminarzaal 3, Braamzaal

Tijdstip:                13:00-14:00 uur

Locatie:                CPB-kantoor, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag, Seminarzaal 3, Braamzaal

Presentatie:       Nico Tollenaar (Resor)

Discussiant:      Sander van Veldhuizen

Voertaal:              Nederlands

Aanmelden:      U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een email te sturen naar secrpool@cpb.nl met vermelding van uw voornaam, naam en de organisatie waar u werkzaam bent.

CPB seminars zijn gericht op onderzoekers en beleidsmakers. Tijdens de seminars worden voorlopige onderzoeksresultaten gedeeld, zodat daarover met elkaar van gedachten kan worden gewisseld. De voorlopige bevindingen uit de seminars zijn niet bedoeld voor publiciteit. Bent u journalist en geïnteresseerd in een van onze seminars, neem dan contact op met Suzanne van Gils: 06 21560776.

Een geldige ID-pas is verplicht voor externe bezoekers. De wachttijd bij de receptie kan 5 à 10 minuten duren. Bent u in het bezit van een Rijkspas? Dan kunt u direct doorlopen naar de seminarzaal, indien u van te voren het volgende formulier heeft ingevuld InterDepartementale Toegang

Samenvatting onderwerp:

Het pre-insolventieakkoord is “hot”. De Nederlandse wetgever is doende een pre-insolventieakkoord in te voeren onder de titel “Wet continuïteit ondernemingen II”. Een herzien voorontwerp zal deze zomer het licht zien. De Europese Commissie heeft op 22 november vorig jaar een richtlijn voorgesteld die de lidstaten zal verplichten een pre-insolventieakkoord in te voeren. Deze sessie is bedoeld om de basisprincipes van een pre-insolventieakkoord uit te leggen. Een veel voorkomende misvatting is dat een pre-insolventieakkoord een instrument van de schuldenaar is om rechten van crediteuren in te beperken om daarmee de onderneming te kunnen redden. Een pre-insolventieakkoord is echter een instrument van de crediteuren en dient ertoe het verhaalsinstrumentarium van crediteuren aan te vullen. Een pre-insolventieakkoord dat het verhaalsinstrumentarium van crediteuren aanvult: i) bevordert kredietverlening aan bedrijven, ii) leidt tot efficiëntere besluitvorming over de vraag of de onderneming moet worden voorzetten of beëindigd, iii) bevordert de mogelijkheid om bedrijven te redden in de gevallen waarin dat is aangewezen, en iv) draagt bij aan het verhelpen van het NPL probleem van banken. Een pre-insolventieakkoord dat, omgekeerd, het verhaalsinstrumentarium van crediteuren aantast in plaats van versterkt, heeft een averechts effect: het belemmert kredietverlening aan bedrijven, leidt tot inefficiënte besluitvorming, bemoeilijkt het redden van levensvatbare bedrijven en vergroot het NPL probleem. Uitgelegd zal worden waarom dit zo is.

Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers.Tijdens deze seminars worden academic papers gepresenteerd en besproken. Seminars worden gehouden op dinsdagen van 13.00 u - 14.00 u.

Het CPB organiseert policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Bij deze CPB polinars ligt de nadruk op de implicaties voor beleid. Polinars worden gehouden op donderdagen van 13.00 u. - 14.00 u.

Vanaf het moment dat u zich aanmeldt voor een seminar wordt u per email op de hoogte gehouden van nieuwe seminars. U kunt zich voor deze alertingsservice afmelden door een email te sturen naar: secrpool@cpb.nl

Voor een overzicht van de CPB seminars/polinars zie: cpb.nl/agenda

 

 

 

Disclaimer: 'The views and analysis presented in the seminar do not necessarily reflect the opinion of the CPB'

Contacts