This publication is in Dutch, there is no English translation!
December 15, 2017

Scientia potentia est: de opkomst van de makelaar voor alles

Digitale platforms brengen substantiële voordelen voor consumenten en bedrijven door op te treden als makelaar voor uiteenlopende diensten en producten. Naast vele voordelen, zijn er ook nadelen aan deze verandering: platforms worden stelselmatig gebruikt om misleidende informatie te verspreiden. Omdat veel platforms snel groeien, kan de overheid beter niet te lang wachten met maatregelen die platforms transparanter maken voor hun gebruikers.

Er zijn twee redenen waarom digitale platforms stelselmatig gebruikt worden om misleidende informatie door te geven. Ten eerste hebben platforms meer informatie dan hun gebruikers en daar kunnen ze misbruik van maken. Platforms hebben er bijvoorbeeld belang bij om advertenties niet al te herkenbaar te maken. Een tweede probleem is dat platforms onvoldoende prikkels hebben om ongewenst gedrag van hun gebruikers tegen te gaan. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de systematische verspreiding van nepnieuws door nepaccounts.

Deze CPB Policy Brief beargumenteert dat de overheid zes maatregelen kan nemen om deze risico’s bij platforms te beperken.

Vergunningenstelsel voor platforms.
et een vergunningenstelsel kunnen toezichthouders grip krijgen op spelers in snel veranderende markten.

Maak transparant hoe het platform informatie prioriteert.
Als gebruikers weten hoe het platform de berichten rangschikt en presenteert, kunnen zij de betrouwbaarheid beter inschatten.

Markeer en filter schadelijke informatie.
Platforms kunnen verplicht worden om berichten met ongewenste of schadelijke informatie te markeren of te filteren. 

Faciliteer gebruikersfeedback.
ls gebruikers inzicht hebben in de feedback van andere gebruikers, kunnen zij zich een beter oordeel vormen over de betrouwbaarheid van informatie.

Recht op verified account.
ls iedere gebruiker de mogelijkheid heeft om zijn identiteit te laten controleren, wordt het makkelijker om de betrouwbaarheid van informatie te bepalen.

Herkenbare en uniforme politieke advertenties.
aak ook op digitale platforms duidelijk wanneer informatie afkomstig is van politieke partijen of hun sponsors. Om te voorkomen dat politieke partijen hun trade-offs kunnen verbergen, zou de inhoud van politieke advertenties niet per burger mogen verschillen.

Authors

Bas Straathof
Sander van Veldhuizen
Michiel Bijlsma