15 december 2017

Scientia potentia est: de opkomst van de makelaar voor alles

Anonimiteit op digitale platforms tegengaan

Persbericht
Amazon, Facebook, Google en andere digitale platforms groeiden in korte tijd uit tot de grootste bedrijven ter wereld. De overheid kan beter niet te lang wachten met het nemen van maatregelen om digitale platforms transparanter te maken. Zo kan de overheid anonimiteit op de platforms tegengaan. Dit staat in de zojuist verschenen publicatie ‘Scientia potentia est: de opkomst van de makelaar voor alles’ van het Centraal Planbureau (CPB).

Het CPB noemt zes maatregelen die de overheid kan nemen om de risico’s van het doorgeven van misleidende informatie door platforms te beperken:

  • Maak transparant hoe het platform informatie prioriteert. 
  • Markeer en filter schadelijke informatie. Platforms kunnen verplicht worden om berichten met ongewenste of schadelijke informatie te markeren of te filteren. 
  • Faciliteer gebruikersfeedback. Als gebruikers inzicht hebben in de feedback van andere gebruikers kunnen zij zich een beter oordeel vormen over de betrouwbaarheid van informatie.
  • Creëer een recht op een verified account voor iedere gebruiker. Als gebruikers weten hoe het platform de berichten rangschikt en presenteert, kunnen zij de betrouwbaarheid beter inschatten.
  • Stel een voorschrift op dat politieke advertenties herkenbaar en niet-gepersonaliseerd moeten zijn. Dat laatste kan worden opgevat als zendtijd voor politieke partijen voor platforms.
  • Voer een vergunningenstelsel in voor digitale platforms, zodat duidelijk is aan welke vereisten ze moeten voldoen. Vervolgens kan daarop worden gehandhaafd.
     

Er zijn twee redenen waarom digitale platforms stelselmatig gebruikt worden om misleidende informatie door te geven. Ten eerste hebben platforms meer informatie dan hun gebruikers en daar kunnen ze misbruik van maken. Platforms hebben er bijvoorbeeld belang bij om advertenties niet al te herkenbaar te maken. Een tweede probleem is dat platforms onvoldoende prikkels hebben om ongewenst gedrag van hun gebruikers tegen te gaan. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de systematische verspreiding van nepnieuws door nepaccounts.

Deze CPB Policy Brief beargumenteert dat de overheid zes maatregelen kan nemen om deze risico’s bij platforms te beperken.

Vergunningenstelsel voor platforms.
et een vergunningenstelsel kunnen toezichthouders grip krijgen op spelers in snel veranderende markten.

Maak transparant hoe het platform informatie prioriteert.
Als gebruikers weten hoe het platform de berichten rangschikt en presenteert, kunnen zij de betrouwbaarheid beter inschatten.

Markeer en filter schadelijke informatie.
Platforms kunnen verplicht worden om berichten met ongewenste of schadelijke informatie te markeren of te filteren. 

Faciliteer gebruikersfeedback.
ls gebruikers inzicht hebben in de feedback van andere gebruikers, kunnen zij zich een beter oordeel vormen over de betrouwbaarheid van informatie.

Recht op verified account.
ls iedere gebruiker de mogelijkheid heeft om zijn identiteit te laten controleren, wordt het makkelijker om de betrouwbaarheid van informatie te bepalen.

Herkenbare en uniforme politieke advertenties.
aak ook op digitale platforms duidelijk wanneer informatie afkomstig is van politieke partijen of hun sponsors. Om te voorkomen dat politieke partijen hun trade-offs kunnen verbergen, zou de inhoud van politieke advertenties niet per burger mogen verschillen.

Auteurs

Bas Straathof
Sander van Veldhuizen
Michiel Bijlsma