This document is in Dutch, there is no English translation.
September 28, 2018

Beoordeling ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’

Op verzoek van de voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels, heeft het Centraal Planbureau (CPB) gekeken of er al een beoordeling kan worden gegeven van de maatregelen in het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord (VHKA). In de meeste gevallen blijkt dit nog niet het geval en kan het CPB geen uitspraken doen over budgettaire, lasten- en inkomenseffecten. Voor de klimaattafels Mobiliteit en Elektriciteit is wel een aantal maatregelen beoordeeld op budgettaire en lasteneffecten. Dit blijkt uit de zojuist gepubliceerde notitie Beoordeling ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ van het CPB.

Lees ook de rapportage van het PBL.

Bij de beoordeling van maatregelen is intensief samengewerkt met het PBL. De door het PBL gemaakte kosteninschattingen zijn consistent met de lasten en uitgaven die in deze notitie zijn gerapporteerd. In deze notitie geldt steeds het Regeerakkoord als uitgangspunt (‘CPB-RA-pad’).

Contacts

Sander van Veldhuizen Read more
Foto Martin Mellens
Martin Mellens +31 6 31795524 Read more
Foto Maurits van Kempen
Maurits van Kempen +31 6 25309291 Read more
Daniel van Vuuren Read more