This publication is in Dutch, there is no English translation!
September 19, 2018

Tegenbegroting 2019 van 50PLUS

Het CPB heeft op verzoek van 50PLUS de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2019 bezien.

De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2019, zoals deze door het CPB in de MEV 2019 zijn verwerkt.

50PLUS intensiveert in haar tegenbegroting voor 2019 per saldo 2,5 mld euro. De partij verhoogt met name de socialezekerheidsuitgaven, als gevolg van een verhoging van het minimumloon met 3% meer dan de wettelijke verhoging, en bezuinigt met name op het lage-inkomensvoordeel (LIV). De partij verzwaart de EMU-relevante lasten met 1,6 mld euro. De tegenbegroting van 50PLUS leidt tot een verslechtering van het EMU-saldo in 2019 ex ante met 0,9 mld euro ten opzichte van de Macro Economische Verkenning (MEV).

Authors

Sander van Veldhuizen
Maurits van Kempen