This document is in Dutch, there is no English translation.
October 31, 2018

Verdringing op de arbeidsmarkt, beschrijving en beleving

Op de Nederlandse arbeidsmarkt bestaan voor de meeste groepen geen aanwijzingen voor verdringing. Zo blijkt uit 'Verdringing op de arbeidsmarkt, beschrijving en beleving', een gezamenlijke publicatie van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).De onderzoekers vinden geen aanwijzingen voor verdringing tussen ouderen en jongeren, tussen hoog- en laagopgeleiden en vaak ook niet door migranten. Dit betekent niet dat er helemaal nooit sprake is van verdringing. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt kunnen er wel mee te maken hebben. Zijzelf geven ook aan verdringing te ervaren, maar dit niet het meest prangende probleem te vinden.

Een persoonlijke samenvatting, geschreven door Bas Haring, is als te downloaden PDF-bestand bijgevoegd.

In deze publicatie bieden het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dit inzicht in het bestaan van verdringing en de mechanismen door aandacht te besteden aan de verdringing die mogelijk optreedt door migratie, veranderingen in de leeftijds- en opleidingssamenstelling van de beroepsbevolking en activerend arbeidsmarktbeleid. Dat doen zij niet alleen door objectief te onderzoeken of er sprake is van verdringing, maar ook door mensen die daar mogelijk door worden getroffen, te vragen hoe zij tegen verdringing aankijken.

Contacts

Wiljan van den Berge Read more
Foto Jos Ebregt
Jos Ebregt +31 6 11199532 Read more
Jochem Zweerink Read more
Marloes de Graaf-Zijl Read more