This publication is in Dutch, there is no English translation!
October 31, 2018

Verdringing op de arbeidsmarkt, beschrijving en beleving

Verdringing is een begrip dat mensen vaak en snel in de mond nemen en waar ook veel meningsverschil en spraakverwarring over bestaat. Het is geen neutraal begrip; het klinkt negatief. De één neemt de baan in van een ander en dat impliceert voor veel mensen een probleem. Maar wat als die ander na verloop van tijd een andere baan vindt, spreken we dan nog steeds van verdringing? Of wat als de baan van de één niet altijd in de plaats komt van de baan van een ander? Daarom is inzicht in het bestaan van verdringing en de mechanismen essentieel.

Een persoonlijke samenvatting, geschreven door Bas Haring, is als te downloaden PDF-bestand bijgevoegd.

In deze publicatie bieden het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dit inzicht in het bestaan van verdringing en de mechanismen door aandacht te besteden aan de verdringing die mogelijk optreedt door migratie, veranderingen in de leeftijds- en opleidingssamenstelling van de beroepsbevolking en activerend arbeidsmarktbeleid. Dat doen zij niet alleen door objectief te onderzoeken of er sprake is van verdringing, maar ook door mensen die daar mogelijk door worden getroffen, te vragen hoe zij tegen verdringing aankijken.

Authors

Photo of Wiljan van den Berge
Wiljan van den Berge +31 88 9846230 Get in touch Read more
Jochem Zweerink
Marloes de Graaf-Zijl
Jan Dirk Vlasblom (SCP)
Lisa Putman (SCP)

Read more about