Wiljan van den Berge

wetenschappelijk medewerker, Sector 3 Arbeid, Onderwijs en Pensioenen
Employee image
+31 6 55152163 W.van.den.Berge@cpb.nl
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publications

July 6, 2020

Schrappen eindtoets groep 8 kan ongelijkheid vergroten

Door het schrappen van de eindtoets vanwege de coronacrisis lopen zonder verder ingrijpen naar schatting 14 duizend leerlingen dit jaar een hoger schooladvies mis. Het gaat hierbij vaker om leerlingen met een...

Image for Schrappen eindtoets groep 8 kan ongelijkheid vergroten
June 26, 2020

Crisis op de arbeidsmarkt: wie zitten in de gevarenzone?

Mensen met de grootste kans om hun werk te verliezen door de coronacrisis, hebben vaak weinig ander huishoudinkomen of spaargeld om op terug te vallen. In de gevarenzone zitten volgens het Centraal Planbureau (CPB)...

Image for Crisis op de arbeidsmarkt: wie zitten in de gevarenzone?
June 26, 2020

Crisis op de arbeidsmarkt: additionele analyses en achtergrondinformatie

In dit achtergronddocument bij de publicatie ‘Crisis op de arbeidsmarkt: wie zitten in de gevarenzone?’ laten we gevoeligheidsanalyses en extra data zien. We laten zien dat onze resultaten voor wat betreft de impact...

Image for Crisis op de arbeidsmarkt: additionele analyses en achtergrondinformatie
May 28, 2020

Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update actief arbeidsmarktbeleid

In aanloop naar 'Keuzes in Kaart 2021' zijn alle beleidsopties met betrekking tot actief arbeidsmarktbeleid uit Kansrijk arbeidsmarktbeleid (deel 2, 2016) herzien en waar mogelijk opnieuw doorgerekend op basis van de...

Image for Kansrijk arbeidsmarktbeleid: update actief arbeidsmarktbeleid
January 30, 2020

Stromen en ongelijkheid op de arbeidsmarkt

De Nederlandse arbeidsmarkt is in de afgelopen twintig jaar niet dynamischer geworden. Er lijkt eerder sprake te zijn van een lichte afname in dynamiek, mogelijk gedreven door de vergrijzing van de beroepsgeschikte...