This publication is in Dutch, there is no English translation!
January 19, 2023

Door technologische verandering banen zowel weg als erbij

Technologische verandering heeft de afgelopen decennia geleid tot een forse toename in materiële welvaart in Nederland. De ontwikkeling en adoptie van nieuwe technologieën - zoals de computer, het internet en kunstmatige intelligentie - hebben gemiddeld gezorgd voor een flinke groei van de productiviteit en de beloning van werkenden.
No title

Technologische verandering leidt ook tot dynamiek op de arbeidsmarkt. Automatisering zorgt voor een aanzienlijke afname van een aantal bestaande banen en taken voor werkenden, ook in Nederland. Maar tegelijkertijd ontstaan er door nieuwe technologie en door de toename in de welvaart ook weer nieuwe banen en taken voor werkenden. In deze publicatie brengen we deze ontwikkelingen in kaart voor Nederland. Daarnaast bekijken we wat dit heeft betekend voor verschillende groepen op de arbeidsmarkt.

De overheid speelt daarbij ook een rol, zij kan de samenwerking tussen mens en machine verder verbeteren. Dat begint al in het initieel onderwijs, via het stimuleren van sociale en technische vaardigheden, en loopt door tot leven lang ontwikkelen tijdens het werkzame leven. Ook heeft de overheid een rol bij het stimuleren van nieuwe technologie die leidt tot nieuwe banen en het voorkomen van excessieve automatisering.

Authors

Egbert Jongen
Photo of Wiljan van den Berge
Wiljan van den Berge +31 88 9846230 Get in touch Read more
Maarten Goos (Universiteit Utrecht)
Yannis Kerkemezos (Universiteit Utrecht)

Read more about