This publication is in Dutch, there is no English translation!
November 12, 2018

Raming aantal personen/huishoudens onder de lage-inkomensgrens 2018 en 2019

Het CPB heeft op verzoek van het CBS een raming gemaakt van het aantal huishoudens en personen onder de lage inkomensgrens in 2018 en 2019. Deze CPB Notitie bespreekt de gehanteerde ramingsmethodiek en de geraamde aantallen.

De ramingen zijn gemaakt met het microsimulatiemodel MIMOSI van het Centraal Planbureau (CPB, 2016). De raming is gebaseerd op de geraamde koopkrachtontwikkeling voor 2018 en 2019 in de Macro Economische Verkenning 2019 (CPB, 2018). De MEV bevat een gedetailleerd overzicht van alle koopkrachtrelevante maatregelen in 2018 en 2019 (zie hoofdstuk 3.5 en bijlage A met beleidsuitgangspunten).

Lees meer over deze publicatie op de website van het CBS.

Authors

Patrick Koot
Monique de Haard

Read more about