This publication is in Dutch, there is no English translation!
March 12, 2019

Programma en herinnering: persuitnodiging doorrekening ontwerp-Klimaatakkoord

Op woensdag 13 maart aanstaande presenteren het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hun analyses van het ontwerp-Klimaatakkoord aan de pers. We nodigen u hiervoor van harte uit. Het programma van de persconferentie is nu bekend.

Programma persconferentie doorrekening ontwerp-Klimaatakkoord

Aanstaande woensdag 13 maart presenteren het CPB en PBL hun analyses van het ontwerp-Klimaatakkoord in perscentrum Nieuwspoort. Het programma ziet er als volgt uit:

  • Om 12:30 uur begint de inloop en krijgt u gelegenheid de stukken onder embargo in te zien. 
  • Om 13:15 uur start de persconferentie, en eindigt het embargo. 
  • Als eerste is er een welkomstwoord door PBL-directeur Hans Mommaas, waarna hij samen met CPB-directeur Laura van Geest die stukken aanbiedt aan de minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes, en de voorzitter van het Klimaatberaad, Ed Nijpels.
  • Vervolgens zullen beide planbureaus hun bevindingen presenteren aan de pers, waarna er uitgebreid gelegenheid zal zijn voor het stellen van vragen. 
  • Rond 14:45 sluit het plenair deel en is er ruimte voor interviews en een-op-een-gesprekken. 
  • De bijeenkomst eindigt uiterlijk om 15:30 uur. 

De persconferentie is eveneens te volgen via de livestream van Nieuwspoort: https://www.nieuwspoort.nl/debatcentrum/live/. 

U kunt zich aanmelden bij Suzanne van Gils, s.van.gils@cpb.nl.