This publication is in Dutch, there is no English translation!
June 4, 2019

Risicorapportage Financiële markten 2019

Op verzoek van de Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelstel schrijft het Centraal Planbureau sinds 2012 jaarlijks een risicorapportage financiële markten. Het doel is het informeren van het parlement over de belangrijkste risico’s voor de stabiliteit van het financiële stelsel en de economie.
No title

Op verzoek van de Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelstel schrijft het Centraal Planbureau jaarlijks een risicorapportage financiële markten. Het doel is het informeren van het parlement over de belangrijkste risico’s voor de stabiliteit van het financiële stelsel en de economie. 

Conclusie van de risicorapportage: financiële risico’s wereldwijd krijgen de kans zich verder op te bouwen door laagblijvende rentes. In Nederland zijn vooral pensioenfondsen en verzekeraars kwetsbaar en neemt de blootstelling aan een plotse omslag op de huizenmarkt toe. 

Verder neemt de kans op correcties op de financiële markten toe, onder meer door politieke onzekerheid. Er blijven zorgen over de Brexit, de Italiaanse economie en begroting, en de Amerikaanse handelsoorlog.

Wereldwijd blijven de schulden voor consumenten en bedrijven hoog. De kwaliteit van bedrijfsschulden neemt af en verpakte  schulden zijn populair.

90% van de eurorentederivaten wordt door één Londense CCP afgewikkeld. Op Europees niveau kan meer worden gedaan om systeemrisico’s van CCP’s te beperken.

Het nut van een depositobank die geen krediet verstrekt, is binnen de huidige regelgeving beperkt.

Authors

Karen van der Wiel
Lu Zhang