This document is in Dutch, there is no English translation.
June 18, 2019

Doorrekening wijzigingsvoorstellen GroenLinks ontwerp-Klimaatakkoord

Op verzoek van GroenLinks hebben het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) de klimaatvoorstellen van deze politieke partij doorgerekend. De voorstellen introduceren een CO2-heffing, waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor een teruggave aan gezinnen en bedrijven. PBL richt zich in zijn doorrekening op de CO2-reductie en op de nationale kosten van de voorstellen. Het CPB brengt hiervan de budgettaire, lasten- en inkomenseffecten in kaart. De uitkomsten zijn te vinden in de notitie 'Doorrekening wijzigingsvoorstellen GroenLinks ontwerp-Klimaatakkoord'.

Deze publicatie bevat op verzoek van GroenLinks een doorrekening van enkele wijzigingsvoorstellen op het ontwerp-Klimaatakkoord.De doorrekening richt zich op de budgettaire, lasten en inkomenseffecten van de wijzigingsvoorstellen in 2030.  De wijzigingsvoorstellen betreffen een vervanging van de malusregeling uit het ontwerp-Klimaatakkoord door een CO2-heffing voor bedrijven die onder het ETS-systeem vallen (uitgezonderd elektriciteitsproducenten). De heffingsopbrengst wordt aangewend voor lastenverlichtingen voor gezinnen en bedrijven, en voor intensivering in subsidies voor bedrijven. 

Contacts

Foto Ton Manders
Ton Manders +31 6 55736918 Read more
Sander Hoogendoorn +31 6 29997476 Read more

Read more about