This publication is in Dutch, there is no English translation!
June 18, 2019

Doorrekening wijzigingsvoorstellen GroenLinks ontwerp-Klimaatakkoord

Klimaatvoorstellen GroenLinks doorgerekend

Press release
Op verzoek van GroenLinks hebben het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) de klimaatvoorstellen van deze politieke partij doorgerekend. De voorstellen introduceren een CO2-heffing, waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor een teruggave aan gezinnen en bedrijven. PBL richt zich in zijn doorrekening op de CO2-reductie en op de nationale kosten van de voorstellen. Het CPB brengt hiervan de budgettaire, lasten- en inkomenseffecten in kaart. De uitkomsten zijn te vinden in de notitie 'Doorrekening wijzigingsvoorstellen GroenLinks ontwerp-Klimaatakkoord'.

Contacts

Photo of Suzanne van Gils
Suzanne van Gils +31 6 21560776 Read more
Dick Morks Read more

Deze publicatie bevat op verzoek van GroenLinks een doorrekening van enkele wijzigingsvoorstellen op het ontwerp-Klimaatakkoord.De doorrekening richt zich op de budgettaire, lasten en inkomenseffecten van de wijzigingsvoorstellen in 2030.  De wijzigingsvoorstellen betreffen een vervanging van de malusregeling uit het ontwerp-Klimaatakkoord door een CO2-heffing voor bedrijven die onder het ETS-systeem vallen (uitgezonderd elektriciteitsproducenten). De heffingsopbrengst wordt aangewend voor lastenverlichtingen voor gezinnen en bedrijven, en voor intensivering in subsidies voor bedrijven. 

Contacts

Photo of Ton Manders
Ton Manders +31 6 55736918 Read more
Sander Hoogendoorn +31 6 29997476 Read more

Read more about