This publication is in Dutch, there is no English translation!
January 31, 2020

Pensioenberekeningen voor drie scenariosets

Deze notitie presenteert in aanvulling op de CPB Notitie van 5 juni 2019 voor drie scenariosets de effecten van de overgang op nieuwe pensioenregels, waarbij de zogeheten doorsneesystematiek wordt afgeschaft. Deze notitie laat zien dat de transitie-effecten sterk afhankelijk zijn van de gemiddelde rente in een economisch scenario.

Het CPB maakt bij het berekenen van de effecten van een nieuw pensioencontract gebruik van één of meer scenariosets. In deze notitie worden de transitie-effecten van de huidige FTK-uitkeringsovereenkomst naar een nieuw pensioencontract in kaart gebracht bij drie verschillende economische scenariosets: de scenarioset gebruikt in juni 2019, een scenarioset gebaseerd op de Commissie Parameters 2019, en een lagerentescenarioset.

Het pensioenresultaat is sterk afhankelijk van het gemiddelde rendement in een scenarioset. Bij een lage rente zijn de transitie-effecten zeer beperkt, maar zijn de vervangingsratio’s lager. Bij hogere rente is er wel degelijk sprake van substantiële transitie-effecten, maar zijn de vervangingsratio’s ook veelal dermate gunstig dat transitie-effecten eenvoudiger te compenseren zijn. Op dit moment is nog niet bepaald welke risico-neutrale scenarioset het best geschikt is voor het bepalen van compensatie voor transitie-effecten.

Read more about