This publication is in Dutch, there is no English translation!
December 12, 2019

Globalisering: geringe regionale effecten, wel onzekerheid

Het effect van globalisering op de industriële werkgelegenheid in Nederland is beperkt. Regionaal pakt de toegenomen handel met China en de Midden- en Oost-Europese landen verschillend uit. Maar het effect blijft per regio beperkt tot plus of min een procent van de totale werkgelegenheid over een periode van vijftien jaar. Dat komt overeen met gevoel dat mensen hebben: acht op de tien Nederlanders voelt zich niet benadeeld door de open economie. Diegenen die dat wel voelen, zijn vaker lager- en middelbaar opgeleid. Werkenden geven aan vooral moeite te hebben met zeggenschap over en inhoud van hun werk, ook maken ze zorgen over de versobering van de sociale zekerheid en pensioenen.
No title

Hoewel de gevolgen van globalisering voor de industriële werkgelegenheid meevallen kan het individueel wel tot tijdelijk baanverlies leiden. Investeren in duurzame inzetbaarheid en een sociaal vangnet zijn belangrijk om de onzekerheid door globalisering te verzachten. Dit helpt ook bij andere trends die tot veranderingen op de arbeidsmarkt leiden, zoals technologische vooruitgang.

Globalisering pakt per regio verschillend uit. Zo ondervindt de regio rondom Eindhoven concurrentie door importen van elektronica en optische apparatuur uit China, maar omdat dezelfde regio deze ook exporteert, blijft het effect op de industriële werkgelegenheid uiteindelijk beperkt. De regio rondom Delfzijl – een ander voorbeeld – heeft juist kansen door exporten van chemische producten. 

Het CPB heeft voor deze publicatie samengewerkt met het SCP en de Rijksuniversiteit Groningen. 

Authors

Stefan Groot

Read more about