This document is in Dutch, there is no English translation.
February 13, 2020

Een nieuwe kijk op de Wet Inburgering 2013

Het percentage mensen dat hun inburgeringsexamen haalt, is gestegen door de invoering van de huidige inburgeringswet. De arbeidsparticipatie van inburgeraars is niet veranderd. Dat blijkt uit het onderzoek van het Centraal Planbureau “Een nieuwe kijk op de Wet Inburgering 2013” dat zojuist is verschenen.
Main image

Per 2013 is de Wet Inburgering gewijzigd. In deze CPB Notitie kijken we naar de effecten van dit nieuwe stelsel op de inburgeringsuitkomsten, de scholingsdeelname, en de arbeidsparticipatie van inburgeringsplichtige nieuwkomers. 

Contacts

Foto Gijs Roelofs
Gijs Roelofs +31 6 15589097 Read more
Jochem Zweerink Read more
Rik Dillingh +31 6 29495142 Read more
Foto Cécile Magnée
Cécile Magnée +31 6 46923527 Read more
Jeroen Frijters Read more

Read more about