13 februari 2020

Een nieuwe kijk op de Wet Inburgering 2013

Meer mensen halen inburgeringsexamen

Persbericht
Het percentage mensen dat hun inburgeringsexamen haalt, is gestegen door de invoering van de huidige inburgeringswet. De arbeidsparticipatie van inburgeraars is niet veranderd. Dat blijkt uit het onderzoek van het Centraal Planbureau “Een nieuwe kijk op de Wet Inburgering 2013” dat zojuist is verschenen.
primary image 740x420

Hoewel inburgeraars vaker slagen voor hun inburgeringsexamen, komt hun inburgering wel langzamer op gang. De langzamere start komt waarschijnlijk doordat inburgeraars zelf de regie hebben gekregen over hun inburgering, wat vertraging oplevert aan het begin van het traject. Voorheen werden mensen door de gemeente op weg geholpen.

Wie niet voldoet aan zijn inburgeringsplicht, kan uiteindelijk een boete krijgen. Het hogere slagingspercentage lijkt vooral het gevolg van striktere handhaving van de inburgeringsplicht door DUO, vergeleken met de handhaving door gemeenten onder de vorige wet.

Het kabinet, parlement en gemeenten kunnen de bevindingen van het onderzoek gebruiken bij de vormgeving van een nieuwe inburgeringswet, die is beoogd per 2021. Volgens het CPB is een regierol voor gemeenten bij de start van de inburgering kansrijk om het inburgeringsproces te versnellen. Strikte handhaving van de inburgeringsplicht lijkt effectief om het uiteindelijke slagingspercentage te verhogen. Slagen voor het inburgeringsexamen lijkt op zichzelf echter een beperkte succesfactor voor de arbeidsmarktintegratie van nieuwkomers.

Per 2013 is de Wet Inburgering gewijzigd. In deze CPB Notitie kijken we naar de effecten van dit nieuwe stelsel op de inburgeringsuitkomsten, de scholingsdeelname, en de arbeidsparticipatie van inburgeringsplichtige nieuwkomers. 

Auteurs

Gijs Roelofs
Jochem Zweerink
Cécile Magnée
Jeroen Frijters

Lees meer over