Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Rik Dillingh

wet. medewerker

  • +31 6 29495142
  • W.F.Dillingh@cpb.nl
  • Centraal Planbureau
  • Bezuidenhoutseweg 30
  • 2594 AV Den Haag

Publicaties van Rik Dillingh

Tegenbegroting 2019 van 50PLUS

Het CPB heeft op verzoek van 50PLUS de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2019 bezien.

CPB Notitie | 19 september 2018

10 pagina's | pdf document, 739.3 KB

Naar publicatie

Effect van stijging AOW-leeftijd op arbeidsongeschiktheid

Bij een toekomstige AOW-leeftijd van 70 jaar zal het aandeel arbeidsongeschikten onder de toekomstige 65- tot en met 69-jarigen waarschijnlijk wat hoger zijn dan onder de huidige 60- tot en met 64-jarigen. Deze stijging kan naar verwachting echter beperkt blijven.

CPB Achtergronddocument | 18 september 2018

34 pagina's | pdf document, 1.5 MB

Naar publicatie

Deel deze pagina