This document is in Dutch, there is no English translation.
April 28, 2020

Kaders voor code: beleid voor veilige digitale middelen

Verplichte testfases of veiligheidsstandaarden voor digitale producten zijn nodig om te voorkomen dat slecht beveiligde of gevaarlijke digitale producten tot grote maatschappelijke schade leiden. Digitale producten zijn producten die software bevatten, zoals computers, elektronische apparatuur en steeds vaker ook traditionele producten, zoals auto’s vliegtuigen of thermostaten. In de Policy Brief ‘Kaders voor code’ gaat het Centraal Planbureau (CPB) in op de vraag welk beleid wenselijk is voor de betrouwbaarheid van digitale producten.
Main image

Contacts

Foto Bastiaan Overvest
Bastiaan Overvest +31 6 21358951 Read more

Read more about