This document is in Dutch, there is no English translation.
June 26, 2020

Crisis op de arbeidsmarkt: wie zitten in de gevarenzone?

Mensen met de grootste kans om hun werk te verliezen door de coronacrisis, hebben vaak weinig ander huishoudinkomen of spaargeld om op terug te vallen. In de gevarenzone zitten volgens het Centraal Planbureau (CPB) vooral mensen zonder vast contract in sectoren waar het aantal vacatures sterk is gedaald, zoals de horeca of detailhandel. Dit staat in de zojuist verschenen publicatie ‘Crisis op de arbeidsmarkt: wie zitten in de gevarenzone?’ van het CPB.
Main image
This document is in Dutch, there is no English translation.
June 26, 2020

Crisis op de arbeidsmarkt: additionele analyses en achtergrondinformatie

In dit achtergronddocument bij de publicatie ‘Crisis op de arbeidsmarkt: wie zitten in de gevarenzone?’ laten we gevoeligheidsanalyses en extra data zien. We laten zien dat onze resultaten voor wat betreft de impact op de verdeling niet afhangen van de gekozen definitie om te bepalen wie er de grootste kans heeft om geraakt te worden door de coronacrisis op de arbeidsmarkt.
Main image

Naast de definitie die we hanteren in de hoofdpublicatie, de 20% daling in vacatures per beroep, kijken we naar (1) sectoren waar het aantal gewerkte uren met meer dan 15% is afgenomen, (2) beroepen waar het moeilijk is om thuis te werken, en (3) beroepen die veel fysieke nabijheid vereisen. Alle definities laten zien dat met name mensen met een relatief laag inkomen een grote kans hebben om geraakt te worden, en dat zij relatief weinig hebben om op terug te vallen.
 
Ook bevat dit achtergronddocument meer detail over de ontwikkeling in vacatures per beroep en het aantal niet-vaste arbeidsovereenkomsten per beroep.
 

Contacts

Wiljan van den Berge Read more
Foto Simon Rabaté
Simon Rabaté +31 6 21974089 Read more
Lisette Swart Read more
This document is in Dutch, there is no English translation.
August 19, 2020

Aanvulling op de coronapublicatie ‘Crisis op de arbeidsmarkt’: De invloed van al dan niet meenemen van jongeren en studenten op de uitkomsten

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het CPB verzocht om dieper in te gaan op de invloed van het al dan niet meenemen van jongeren en studenten op de uitkomsten van eerder onderzoek naar welke groepen werkenden het grootste risico lopen op baanverlies ten gevolge van de coronacrisis.
Main image

In deze notitie presenteren wij daarom extra analyses bij onze eerdere publicatie ’Crisis op de arbeidsmarkt: wie zitten in de gevarenzone?’. In het oorspronkelijke onderzoek onderzochten we allereerst de achtergrondkenmerken van mensen in de risicogroep. Hierbij ging het zowel om de sociaaleconomische eigenschappen (leeftijd, geslacht, huishoudsituatie, migratieachtergrond), als om het type arbeidsverhouding. Vervolgens analyseerden we in welke mate deze mensen een vangnet hadden waarmee ze een inkomensrisico konden opvangen, door te kijken naar het overige huishoudinkomen en het liquide vermogen in het huishouden. In dit vervolg splitsen we alle analyses uit de oorspronkelijke publicatie uit naar verschillende leeftijdsgroepen en vervolgens herhalen we deze eerdere analyses nogmaals, maar laten nu studenten buiten beschouwing. Voor uitleg over de analyses en data verwijzen we naar de eerdere publicatie en het bijbehorende achtergronddocument. Naast deze extra analyses publiceren we ook een databestand met daarin per achtergrondkenmerk een schatting van het aantal mensen in de risicogroep.

Contacts

Lisette Swart Read more
Wiljan van den Berge Read more
Foto Simon Rabaté
Simon Rabaté +31 6 21974089 Read more

Contacts

Wiljan van den Berge Read more
Foto Simon Rabaté
Simon Rabaté +31 6 21974089 Read more
Lisette Swart Read more