This document is in Dutch, there is no English translation.
June 26, 2020

Crisis op de arbeidsmarkt: wie zitten in de gevarenzone?

Mensen met de grootste kans om hun werk te verliezen door de coronacrisis, hebben vaak weinig ander huishoudinkomen of spaargeld om op terug te vallen. In de gevarenzone zitten volgens het Centraal Planbureau (CPB) vooral mensen zonder vast contract in sectoren waar het aantal vacatures sterk is gedaald, zoals de horeca of detailhandel. Dit staat in de zojuist verschenen publicatie ‘Crisis op de arbeidsmarkt: wie zitten in de gevarenzone?’ van het CPB.
Main image
This document is in Dutch, there is no English translation.
June 26, 2020

Crisis op de arbeidsmarkt: additionele analyses en achtergrondinformatie

In dit achtergronddocument bij de publicatie ‘Crisis op de arbeidsmarkt: wie zitten in de gevarenzone?’ laten we gevoeligheidsanalyses en extra data zien. We laten zien dat onze resultaten voor wat betreft de impact op de verdeling niet afhangen van de gekozen definitie om te bepalen wie er de grootste kans heeft om geraakt te worden door de coronacrisis op de arbeidsmarkt.
Main image

Naast de definitie die we hanteren in de hoofdpublicatie, de 20% daling in vacatures per beroep, kijken we naar (1) sectoren waar het aantal gewerkte uren met meer dan 15% is afgenomen, (2) beroepen waar het moeilijk is om thuis te werken, en (3) beroepen die veel fysieke nabijheid vereisen. Alle definities laten zien dat met name mensen met een relatief laag inkomen een grote kans hebben om geraakt te worden, en dat zij relatief weinig hebben om op terug te vallen.
 
Ook bevat dit achtergronddocument meer detail over de ontwikkeling in vacatures per beroep en het aantal niet-vaste arbeidsovereenkomsten per beroep.
 

Contacts

Foto Wiljan van den Berge
Wiljan van den Berge +31 6 55152163 Read more
Foto Simon Rabaté
Simon Rabaté +31 6 21974089 Read more
Foto Lisette Swart
Lisette Swart +31 6 46355860 Read more

Contacts

Foto Wiljan van den Berge
Wiljan van den Berge +31 6 55152163 Read more
Foto Simon Rabaté
Simon Rabaté +31 6 21974089 Read more
Foto Lisette Swart
Lisette Swart +31 6 46355860 Read more