This publication is in Dutch, there is no English translation!
July 9, 2020

Effect schrappen centraal examen zonder aanvullende maatregelen

Als het centraal examen in het voortgezet onderwijs vorig schooljaar niet zou hebben meegeteld, zouden bijna 7 duizend gezakte leerlingen wél geslaagd zijn en zouden bijna 8 duizend geslaagde leerlingen gezakt zijn. Het vervallen van het centraal examen pakt goed uit voor meisjes, leerlingen met een migratieachtergrond en leerlingen met middelbaar en laagopgeleide ouders. Zij zouden vaker geslaagd zijn op basis van de schoolexamens, maar alsnog zakken als het centraal examen meetelt. Jongens, leerlingen zonder migratieachtergrond en leerlingen met hoogopgeleide ouders zouden juist vaker zakken op basis van de schoolexamens, maar alsnog slagen door het centraal examen.
No title

Authors

Lisette Swart