This publication is in Dutch, there is no English translation!
July 9, 2020

Effect schrappen centraal examen zonder aanvullende maatregelen

Niet meetellen centraal examen verandert uitslag 8% eindexamenkandidaten

Press release
Door het schrappen van de centrale eindexamens vanwege de coronacrisis zou de einduitslag van ongeveer 8% van de leerlingen veranderd zijn als er geen extra maatregelen waren genomen. Als vorig jaar het centraal examen niet had meegeteld, zouden bijna 8 duizend gezakte leerlingen wél geslaagd zijn, maar zouden ook bijna 7 duizend geslaagde leerlingen daardoor juist gezakt zijn. Dit staat in de zojuist verschenen publicatie ‘Effect schrappen centraal examen zonder aanvullende maatregelen’ van het Centraal Planbureau (CPB).
No title

Het vervallen van het centraal examen pakt nadelig uit voor jongens, leerlingen zonder migratieachtergrond en leerlingen met hoogopgeleide ouders. Zij zouden vorig jaar vaker gezakt zijn op basis van alleen de schoolexamens, maar slaagden na het centraal examen. Meisjes, leerlingen met een migratieachtergrond en leerlingen met laag- en middelbaar opgeleide ouders hebben juist vaker baat bij het niet meetellen van het centraal examen: zij zouden vaker geslaagd zijn met alleen de schoolexamens.

Normaal gesproken wordt de helft van het eindcijfer op de middelbare school bepaald door het cijfer dat leerlingen op het centraal examen halen. Omdat de eindexamens vanwege corona niet doorgingen, is dit jaar alleen op basis van de schoolexamens besloten of leerlingen geslaagd of gezakt zijn. In dit onderzoek is alleen gekeken naar de effecten van het schrappen van de centrale examens, er is geen rekening gehouden met de aanvullende maatregelen die scholen hebben getroffen, zoals extra herkansingsmogelijkheden. De resultaten uit deze publicatie kunnen in de toekomst als referentiepunt dienen om het effect van deze aanvullende maatregelen te analyseren. 

Contacts

Photo of Ebrien Brinkman
Ebrien Brinkman +31 6 46801306 Read more

Contacts

Lisette Swart Read more
Photo of Derk Visser
Derk Visser +31 6 11301042 Read more
Photo of Maria Zumbuehl
Maria Zumbuehl +31 6 54993291 Read more