This document is in Dutch, there is no English translation.
September 7, 2020

De gevolgen van de coronacrisis voor Nederlandse bedrijven en banken

Banken hebben voorafgaand aan de coronacrisis voldoende buffers opgebouwd om mogelijke kredietverliezen op bedrijfsleningen voor zes maanden op te vangen. De sectoren die tijdens de coronacrisis geraakt worden zijn sterk verschillend met de grote recessie, maar banken hebben een relatief beperkte blootstelling aan deze kwetsbare sectoren. De kredietverliezen worden ook beperkt door het steunbeleid van het kabinet. Indien de crisis breder om zich heen slaat en ook andere blootstellingen van banken raakt, dan kan de kapitaalpositie van banken verder onder druk komen te staan. Dit staat in de publicatie ‘De gevolgen van de coronacrisis voor Nederlandse bedrijven en banken’ die het Centraal Planbureau (CPB) zojuist heeft gepubliceerd.
Main image
This document is in Dutch, there is no English translation.
September 7, 2020

Analyse van kwetsbare bedrijven en banken in de coronacrisis

Dit achtergronddocument behoort bij de coronapublicatie ’De gevolgen van de coronacrisis voor Nederlandse bedrijven en banken’. Wij analyseren kwetsbare sectoren aan de hand van twee methoden: een voorspelling van faillissementen en een stresstest voor bedrijven. In dit document geven wij een aanvullende toelichting op deze methoden die wij gebruiken om de kansen op wanbetaling van bedrijven te berekenen.
Main image

Vervolgens kijken wij naar de kwetsbaarheid van Nederlandse banken voor problemen bij bedrijven. Een bank kan kwetsbaar zijn via één of meerdere van de volgende drie stappen:

  1. als een sector zwaar getroffen wordt door de coronacrisis, waardoor de kans op wanbetaling in een sector hoog is
  2. er grote verliezen op wanbetaling zijn, bijvoorbeeld doordat er weinig onderpand terug te vorderen valt voor een bank (zoals in de dienstensector)
  3. indien banken een grote blootstelling hebben aan specifieke sectoren. 

In dit achtergronddocument beschrijven wij onze benadering voor deze stappen om het mogelijk kapitaalverlies van banken te berekenen. Wij besteden daarbij ook aandacht aan de onzekerheid omtrent onze inschattingen.

Contacts

Foto Beau Soederhuizen
Beau Soederhuizen +31 6 52658469 Read more
Foto Leon Bettendorf
Leon Bettendorf +31 6 46350704 Read more
Foto Harro van Heuvelen
Harro van Heuvelen +31 6 27334271 Read more
Foto Bert Kramer
Bert Kramer +31 6 11034794 Read more
Foto Sander Lammers
Sander Lammers +31 6 21599652 Read more
Foto Benedikt Vogt
Benedikt Vogt +31 6 50630893 Read more

Contacts

Foto Beau Soederhuizen
Beau Soederhuizen +31 6 52658469 Read more
Foto Leon Bettendorf
Leon Bettendorf +31 6 46350704 Read more
Foto Harro van Heuvelen
Harro van Heuvelen +31 6 27334271 Read more
Foto Bert Kramer
Bert Kramer +31 6 11034794 Read more
Foto Sander Lammers
Sander Lammers +31 6 21599652 Read more

Read more about