This publication is in Dutch, there is no English translation!
September 7, 2020

De gevolgen van de coronacrisis voor Nederlandse bedrijven en banken

De economische gevolgen van de coronacrisis variëren sterk per sector. Het aandeel bedrijven dat failliet kan gaan of solvabiliteitsproblemen kan ondervinden stijgt vooral in de bedrijfstakken horeca en cultuur, sport en recreatie. Nederlandse banken hebben voldoende buffers voor mogelijke kredietverliezen op bedrijfsleningen op de korte termijn, maar in een zwaar scenario kan de kapitaalpositie van banken onder druk komen te staan.
No title
This publication is in Dutch, there is no English translation!
September 7, 2020
Dit achtergronddocument behoort bij de coronapublicatie ’De gevolgen van de coronacrisis voor Nederlandse bedrijven en banken’. Wij analyseren kwetsbare sectoren aan de hand van twee methoden: een voorspelling van faillissementen en een stresstest voor bedrijven. In dit document geven wij een aanvullende toelichting op deze methoden die wij gebruiken om de kansen op wanbetaling van bedrijven te berekenen.
No title

Vervolgens kijken wij naar de kwetsbaarheid van Nederlandse banken voor problemen bij bedrijven. Een bank kan kwetsbaar zijn via één of meerdere van de volgende drie stappen:

  1. als een sector zwaar getroffen wordt door de coronacrisis, waardoor de kans op wanbetaling in een sector hoog is
  2. er grote verliezen op wanbetaling zijn, bijvoorbeeld doordat er weinig onderpand terug te vorderen valt voor een bank (zoals in de dienstensector)
  3. indien banken een grote blootstelling hebben aan specifieke sectoren. 

In dit achtergronddocument beschrijven wij onze benadering voor deze stappen om het mogelijk kapitaalverlies van banken te berekenen. Wij besteden daarbij ook aandacht aan de onzekerheid omtrent onze inschattingen.

Read more about