Bert van Stiphout-Kramer

wetenschappelijk medewerker, Sector 2 Macro en internationale economie
Photo of Bert van Stiphout-Kramer
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publications

October 17, 2023

CPB verkent onderzoeksrichtingen voor economische blik op migratie

Waarom immigreren mensen en waarom naar Nederland? Wat zijn de economische effecten ervan op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt en welke gevolgen heeft migratie op de lange termijn voor de Nederlandse economie? Het CPB heeft de intentie om zich de komende jaren meer te gaan richten op het onderwerp migratie, waarbij vragen als deze centraal kunnen staan.

No title
October 12, 2023

Migratie: open deuren en cijfersloten

De kennisbasis over migratie is op veel vlakken nog onvoldoende. Beter migratiebeleid is gebaat bij feitelijke, droge analyses, niet bij klinkende soundbites, stelt CPB-onderzoeker Bert van Stiphout-Kramer in zijn column.

No title
May 31, 2023

Risicorapportage Financiële markten 2023

Nederlandse financiële stelsel kan schokken opvangen in tijden van economische onzekerheid.

No title
April 20, 2023

A simulation of energy prices and corporate profits

Firms have absorbed the higher costs for gas and electricity with energy savings and price increases for customers. The higher energy prices are expected to lead to only a limited number of additional loss-making firms.

A simulation of energy prices and corporate profits
June 28, 2022

Heeft de contracyclische kapitaalbuffer een effect op de kredietverlening?

Eén van de beleidsinstrumenten waarmee nationale toezichthouders banken kunnen verplichten om buffers aan te houden is de contracyclische kapitaalbuffer (CCyB). In theorie zou het verhogen van de CCyB kunnen leiden tot...