Bert van Stiphout-Kramer

wetenschappelijk medewerker, Sector 2 Macro en internationale economie
Photo of Bert van Stiphout-Kramer
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publicaties

17 oktober 2023

CPB verkent onderzoeksrichtingen voor economische blik op migratie

Waarom immigreren mensen en waarom naar Nederland? Wat zijn de economische effecten ervan op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt en welke gevolgen heeft migratie op de lange termijn voor de Nederlandse economie? Het CPB heeft de intentie om zich de komende jaren meer te gaan richten op het onderwerp migratie, waarbij vragen als deze centraal kunnen staan.

migrant in verhuizing
12 oktober 2023

Migratie: open deuren en cijfersloten

De kennisbasis over migratie is op veel vlakken nog onvoldoende. Beter migratiebeleid is gebaat bij feitelijke, droge analyses, niet bij klinkende soundbites, stelt CPB-onderzoeker Bert van Stiphout-Kramer in zijn column.

portretfoto Bert van Stiphout-Kramer
31 mei 2023

Risicorapportage Financiële markten 2023

Nederlandse financiële stelsel kan schokken opvangen in tijden van economische onzekerheid.

Risicorapportage Financiële markten 2023
20 april 2023

Simulatie energieprijzen en bedrijfswinsten

Bedrijven hebben hogere kosten voor gas en elektriciteit opgevangen met energiebesparing en prijsverhogingen voor klanten. De hogere energieprijzen zullen naar verwachting niet tot veel extra verlieslatende bedrijven leiden.

Simulatie energieprijzen en bedrijfswinsten
28 juni 2022

Heeft de contracyclische kapitaalbuffer een effect op de kredietverlening?

Eén van de beleidsinstrumenten waarmee nationale toezichthouders banken kunnen verplichten om buffers aan te houden is de contracyclische kapitaalbuffer (CCyB). In theorie zou het verhogen van de CCyB kunnen leiden tot...