This publication is in Dutch, there is no English translation!
October 17, 2023

CPB verkent onderzoeksrichtingen voor economische blik op migratie

Waarom immigreren mensen en waarom naar Nederland? Wat zijn de economische effecten ervan op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt en welke gevolgen heeft migratie op de lange termijn voor de Nederlandse economie? Het CPB heeft de intentie om zich de komende jaren meer te gaan richten op het onderwerp migratie, waarbij vragen als deze centraal kunnen staan. De nieuwe onderzoeksperspectieven werden 17 oktober op een door het CPB georganiseerd symposium gepresenteerd.
No title

Het CPB zal zich daarbij richten op diverse economische aspecten van migratie. De focus ligt in eerste instantie op drie hoofdonderwerpen. Te weten: de economische gevolgen van migratie, de toekomstscenario’s in relatie tot de Nederlandse economie en het waarom van wie naar Nederland komt en wie vertrekt.

Het CPB realiseert zich dat het onderwerp migratie een veelzijdig vraagstuk is dat niet alleen economische, maar ook sociale, culturele en ruimtelijke aspecten omvat en zoekt daarom samenwerking op dit thema met andere organisaties en instituten. Tijdens het symposium over migratie dat 17 oktober bij het CPB gehouden werd, verzorgden onder andere SCP, PBL, SEO en Denkwerk presentaties over hun werk op dit thema.

Authors

Photo of Bert van Stiphout-Kramer
Bert van Stiphout-Kramer +31 88 9846123 Get in touch Read more
Photo of Jan-Maarten van Sonsbeek
Jan-Maarten van Sonsbeek +31 88 9846162 Get in touch Read more
Sakura de Vries