This publication is in Dutch, there is no English translation!
November 17, 2020

Belastingontduiking en vermogensongelijkheid

Volgens internationale schattingen hebben Nederlandse huishoudens voor ruim 60 miljard euro uitstaan in belastingparadijzen. Met de inkeerregeling is tussen 2002 en 2018 voor ongeveer 12 miljard euro verborgen vermogen alsnog aangegeven bij de Belastingdienst. Dat heeft 2,1 miljard euro aan belastingen opgeleverd en leidt ook op langere termijn tot hogere belastinginkomsten. De lage boetes voor vrijwillige inkeer en internationale uitwisseling van informatie lijken de vrijwillige inkeer te hebben gestimuleerd.
No title

Authors

Wouter Leenders
Photo of Maarten van 't Riet
Maarten van 't Riet +31 88 9846179 Get in touch Read more