This publication is in Dutch, there is no English translation!
December 11, 2020

Effecten verhogen minimumloon

Deze notitie beschrijft de kenmerken van werknemers met een minimumloonbaan, de effecten van een verhoging van het minimumloon en de mogelijkheden om deze effecten te schatten op basis van Nederlandse data.Werk op minimumloonniveau komt vaker voor in kleine en flexibele banen en bij mensen met een westerse migratieachtergrond. Een verhoging van het minimumloon werkt ook door op het verdere loongebouw en leidt op de lange termijn tot minder werkgelegenheid. Op de korte termijn kan de werkgelegenheid juist toenemen. Vooralsnog bieden Nederlandse data onvoldoende aanknopingspunten om deze effecten empirisch te onderzoeken.
No title

Authors

Read more about