This document is in Dutch, there is no English translation.
December 11, 2020

Effecten verhogen minimumloon

Een verhoging van het minimumloon werkt ook door op het verdere loongebouw. Uit onderzoek naar minimumloonsverhogingen in het buitenland blijkt dat een verhoging van het minimumloon met 10% kan doorwerken naar lonen tot 30% boven het nieuwe minimumloon. De kosten van een minimumloonsverhoging voor werkgevers zijn daarom hoger dan alleen de directe kosten: 40% van de totale loonkostenstijging wordt veroorzaakt door doorwerkingseffecten op hogere lonen. Naarmate de verhoging van het minimumloon groter wordt, neemt ook de doorwerking op het verdere loongebouw toe. In welke mate deze doorwerkingseffecten optreden, verschilt per sector. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Effecten verhogen minimumloon’ van het Centraal Planbureau, dat op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is uitgevoerd en op 11 december is gepubliceerd.
Main image

Contacts

Foto Céline van Essen
Céline van Essen +31 6 54303208 Read more
Foto Jan-Maarten van Sonsbeek
Jan-Maarten van Sonsbeek +31 6 27979438 Read more
Foto Simon Rabaté
Simon Rabaté +31 6 21974089 Read more

Read more about