This publication is in Dutch, there is no English translation!
May 25, 2021

Economische aandachtspunten kabinetsformatie

De directeur van het Centraal Planbureau (CPB), Pieter Hasekamp, heeft vandaag samen met de directeuren van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), een bezoek gebracht aan de informateur, Mariëtte Hamer. Vanuit het CPB zijn er aandachtspunten voor het budgettaire en economische beleid naar voren gebracht.
No title

Contacts

Suzanne van Gils

Read more about