This document is in Dutch, there is no English translation.
May 25, 2021

Economische aandachtspunten kabinetsformatie

Verbind het herstelbeleid voor de korte termijn aan langetermijndoelen op het gebied van brede welvaart en andere maatschappelijke opgaven: van steun naar herstel én transitie. Dat hebben de drie directeuren van de planbureaus CPB, PBL en SCP vandaag geadviseerd aan informateur Mariëtte Hamer. Het gesprek met de informateur stond in het teken van de gevolgen van de coronacrisis en de weg naar transitie van crisis naar herstel. De planbureaus achten het van belang nu al de eerste lijnen uit te zetten voor een duurzaam herstelbeleid, nu de samenleving steeds meer open gaat.
Main image

Contacts

Foto Suzanne van Gils
Suzanne van Gils +31 6 21560776 Read more

Read more about