This publication is in Dutch, there is no English translation!
February 9, 2022

Analyse wijzigingsvoorstellen PvdA en GroenLinks op het coalitieakkoord

Het CPB heeft op verzoek van de fracties van PvdA en GroenLinks doorgerekend wat de budgettaire en economische effecten zijn van een aantal wijzigingsvoorstellen op het coalitieakkoord. Daarbij zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als bij de doorrekening van het coalitieakkoord. Dat betekent dat de uitkomsten kunnen worden vergeleken, maar ook dat ze met dezelfde voorzichtigheid dienen te worden geïnterpreteerd: het is een eerste inschatting van effecten, gebaseerd op aannames voor de uitwerking. Het is onzeker of het mogelijk is alle ambities te realiseren: door capaciteitsproblemen bestaat het risico op onderuitputting, verdringing en/of prijsopdrijvende effecten.
No title

Contacts

Read more about