This publication is in Dutch, there is no English translation!
August 27, 2021

Nieuwe samenstelling toezichtsorgaan CPB

De Centrale Plan Commissie (CPC) van het Centraal Planbureau (CPB) heeft vanaf 1 september 2021 vier nieuwe leden. De CPC waarborgt de onafhankelijke positie van het CPB en houdt toezicht op de wetenschappelijke kwaliteit en de maatschappelijke relevantie van het werk van het CPB. De nieuwe leden zijn: dr. Sandra Phlippen (Hoofd Econoom, ABN AMRO), prof. dr. Elmer Sterken (Hoogleraar Monetaire economie, Rijksuniversiteit Groningen), drs. Frank Heemskerk (secretaris-generaal European Round Table for Industry) en Eefke Smit (managing director International Publishers Rights Organisation).

De nieuwe leden zijn benoemd voor een periode van vier jaar en hebben de mogelijkheid deze een keer te verlengen. Peter Blom (voormalig voorzitter Raad van Bestuur Triodos Bank) is sinds 1 september 2017 lid van de CPC en wordt de nieuwe voorzitter van de commissie. 

Van een aantal huidige leden wordt de aanstelling verlengd met een tweede termijn, dat zijn naast Peter Blom, drs. Frida van den Maagdenberg en prof. dr. Janneke Plantenga. Van een aantal leden stopt het lidmaatschap: ir. drs. Hans Smits, prof. dr. Ir. Jan van Ours, Roel Janssen, drs. Margot Scheltema en ir. Jeroen Dijsselbloem.

De ministerraad heeft met de benoeming van de nieuwe leden ingestemd op voorstel van minister Blok van Economische Zaken en Klimaat. 

Contacts

Suzanne van Gils